Obraz

Miliard złotych dla szkół podstawowych w Polsce na laboratoria przyszłości

Obraz

Covid-19: Ile szkół w Polsce pracuje zdalnie lub hybrydowo?

Obraz

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 – list Ministra Edukacji i Nauki

Obraz

Zmiany w kanonie lektur – rozporządzenie podpisane

Obraz

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.