Minister Czarnek spotkał się z rektorami lubelskich uczelni

 Dziś, 13 grudnia br. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek spotkał się z rektorami lubelskich uczelni. Podczas spotkania zostały poruszone tematy dotyczące współpracy między uczelniami. Zapowiedziano również utworzenie Lubelskiej Unii Cyfrowej.


foto: MEN

W toku dyskusji zostały omówione tematy dotyczące ewaluacji, rozwoju Związku Uczelni Lubelskich, tworzenia wspólnych kierunków w ramach Związku Uczelni Lubelskich oraz przygotowań do utworzenia Lubelskiej Unii Cyfrowej.

W skład Związku Uczelni Lubelskich wchodzą obecnie trzy uczelnie: Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Celem Związku jest m. in. podnoszenie poziomu lubelskich uczelni na polu naukowo-badawczym, dydaktycznym, organizacyjnym i kulturalno-sportowym.  

Powstanie Lubelskiej Unii Cyfrowej dzięki połączeniu sił i kompetencji poszczególnych uczelni będzie mogło usprawnić wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze cyfryzacji. Celem powstania Unii jest wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce przez prowadzenie badań, kształcenie oraz realizację działań praktycznych, wykorzystujących w maksymalnie wysokim stopniu nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego.
 


Komentarze