Państwowe laptopy dla czwartoklasistów na pięć lat

Rząd planuje rozdać laptopy uczniom czwartych klas na pięć lat. Rodzice będą mogli wybrać, czy komputer stanie się własnością dziecka czy szkoły.

foto: PixaBay

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło inicjatywę, zgodnie z którą uczniowie czwartych klas szkół podstawowych otrzymają laptopy od państwa. Kluczową decyzję o sposobie przekazania komputera podejmą rodzice uczniów.

Rząd przygotował dwa warianty dystrybucji laptopów, uwzględniając różne preferencje rodziców. Pierwszy zakłada, że laptop staje się własnością dziecka na okres pięciu lat. W takim przypadku rodzice oraz uczniowie podpiszą umowę przekazania na własność, która obejmuje komputer do końca trwania podstawówki ucznia. Po upływie pięciu lat komputer stanie się przestarzały, co ogranicza jego wartość.

Drugi wariant pozwala rodzicom zdecydować, czy laptop będzie własnością szkoły. Wówczas zostanie podpisana umowa użyczenia sprzętu, określająca okres jego użytkowania – na przykład na kilka miesięcy lub do wykonania konkretnego zadania. W przypadku zmiany szkoły, komputer oddany na użyczenie zostanie zwrócony do placówki.

Oba warianty przewidują możliwość okazywania komputera w szkole na żądanie. Wariant przekazania na własność obarczony jest pięcioletnim zakazem sprzedaży, wynajmu lub użyczania innym osobom.

Rząd wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców, umożliwiając im wybór formy przekazania laptopa. Planowane wprowadzenie komputerów do edukacji ma ułatwić uczniom dostęp do narzędzi cyfrowych oraz wspierać procesy edukacyjne w kontekście nowych technologii.

Źródło: RMF24

Komentarze