KSRM o przestrzeganiu praw pacjenta oraz wsparciu uczniów i nauczycieli

 11 stycznia 2022 r. Komitet Społeczny Rady Ministrów zapoznał się z informacją Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów i nauczycieli oraz bezpieczeństwa w szkołach oraz informacją Rzecznika Praw Pacjenta o przestrzeganiu praw pacjenta w 2020 r., w tym wstępnymi danymi za rok 2021.

foto: KPRM

Komitet Społeczny Rady Ministrów pod przewodnictwem Wiceprezesa Rady Ministrów prof. Piotra Glińskiego zapoznał się z się z:

  1. informacją Ministra Edukacji i Nauki oraz przeprowadził dyskusję na temat systemowego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów, a takżę bezpieczeństwa cyfrowego w szkołach, w szczególności w czasie pandemii, w tym w zakresie działań wspierających bezpieczeństwo w szkołach (środki ochrony indywidualnej dla szkół, promocja szczepień) oraz zasady organizacji pracy szkół. Ponadto przedmiotem dyskusji były podejmowane przez Ministra Edukacji i Nauki dodatkowe inicjatyw, w tym omówiono projekty dotyczące: aktywnego powrotu do szkoły, programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcia psychologicznego studentów i nauczycieli akademickich - Strefa Komfortu PSRP 2021 i program Społeczna Odpowiedzialność Nauki;

  2. podanymi statystycznymi w przedmiocie działalności Rzecznika Praw Pacjenta, w tym z problematyką związaną ze zgłoszeniami kierowanymi przez pacjentów oraz podejmowanymi przez niego działaniami w celu zachowania równowagi między możliwością realizacji podstawowych uprawnień pacjentów i ich rodzin, a bezpieczeństwem zdrowotnym w warunkach zagrożenia epidemiologicznego. Komitet przeprowadził dyskusję dotyczącą najczęściej podnoszonych przez pacjentów problemów, wśród których można wskazać m.in. prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych, gdzie najwięcej kierowanych zgłoszeń (w stosunku do lat ubiegłych) dotyczyło obszaru podstawowej opieki zdrowotnej, głównie jej dostępności oraz znacznego ograniczenia lub wstrzymania realizacji praw pacjenta przez podmioty lecznicze.

Komentarze