Mapa do celów projektowych

Budujesz dom? Zdecydowanie nie obędzie się bez wizyty u geodety, choćby w celu uzyskania mapy do celów projektowych. O mapie warto pomyśleć jednak odpowiednio wcześniej, ponieważ czas jej wykonania, może wynieść i sześć tygodni. Gdzie uzyskać taką mapę, jak długo jest ważna i ile kosztuje?


foto: geo-osnowa.pl

Mapa do celów projektowych

Budujesz dom? Zdecydowanie nie obędzie się bez wizyty u geodety, choćby w celu uzyskania mapy do celów projektowych. O mapie warto pomyśleć jednak odpowiednio wcześniej, ponieważ czas jej wykonania, może wynieść i sześć tygodni. Gdzie uzyskać taką mapę, jak długo jest ważna i ile kosztuje?

Budujesz dom? Zdecydowanie nie obędzie się bez wizyty u geodety, choćby w celu uzyskania mapy do celów projektowych. O mapie warto pomyśleć jednak odpowiednio wcześniej, ponieważ czas jej wykonania, może wynieść i sześć tygodni. Gdzie uzyskać taką mapę, jak długo jest ważna i ile kosztuje?

 

Mapa do celów projektowych – gdzie uzyskać?

Choć mapa do celów projektowych również po części powstaje w oparciu o informacje i dane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, to przede wszystkim za jej tworzenie odpowiedzialne jest właściwe biuro geodezyjne, które jak np. Geo  - Osnowa posiada odpowiednie uprawnienia do tworzenia tego typu dokumentów kartograficznych. Natomiast geodeta mapę do celów projektowych szkicuje w oparciu o mapę zasadniczą, która jest przechowywana w urzędzie geodezji i kartografii mapy, ale w żaden sposób nie jest aktualizowana. Do celów projektowych niezbędna jest więc nowa mapa, uwzględniająca aktualny stan danego obszaru. Pytanie więc, gdzie uzyskać mapę do celów projektowych? W urzędzie uzyskasz jedynie kopię mapy zasadniczej. Mapę do celów projektowych musi stworzyć geodeta.

Ile sztuk mapy do celów projektowych zamówić?

Jeśli analizujesz gdzie uzyskać mapę do celów projektowych to uwzględnij również:

      w jakim czasie konkretne biuro geodezyjne wykona dla Ciebie mapę,

      ile kopii uzyskasz w ramach ustalonej ceny,

      czy w ramach usług zrealizowane zostaną również niezbędne formalności urzędowe,

      w jakiej cenie zostaną wykonana taka mapa. 

Geodeta mapę do celów projektowych wykonuje zazwyczaj w trzech egzemplarzach. Jeśli jesteś na etapie budowania domu, to trzy kopie w zupełności Ci wystarczą. Czasem jednak biuro geodezyjne zapewnia większą ilość sztuk, także w atrakcyjnej cenie. Uzgodnij więc wcześniej z architektem, ile sztuk będziesz potrzebować i określ warunki z biurem geodezyjnym. 

Ile jest ważna mapa do celów projektowych

O mapę do celów projektowych warto się zatroszczyć wcześniej, by czas potrzebny na jej przygotowanie, nie blokował dalszych prac budowlanych. Należy jednak mieć na uwadze również, ile ważna jest mapa do celów projektowych, ponieważ jeśli obszar działki budowlanej ulegnie zmianie, to konieczne jest tworzenie nowej mapy. Może się więc zdarzyć, że mapa stworzona na rok przed planowaną budową nie będzie już aktualna. Również żadne prawo budowlane nie definiuje dokładnie, ile ważna jest mapa do celów projektowych. Można więc wnioskować, że dopóki nie zaszły żadne zmiany na danym terenie, to mapa zachowuje swoją ważność. 

Cena mapy do celów projektowych

Między 500 a 1000 złotych – tyle wynosi aktualna cena mapy do celów projektowych. W tej cenie geodeta:

      powiadomi PODGiK o konieczności stworzenia mapy,

      sprawdzi stan aktualny obszaru i porówna go z zapisem mapy zasadniczej,

      dokona odpowiednich pomiarów,

      naniesie wszystkie niezbędne poprawki na zaktualizowanej mapie do celów projektowych. 

Cena mapy do celów projektowych obejmuje również stworzenie dokumentu w minimum trzech egzemplarzach. 

 

Mapa do celów projektowych – jaką powinna mieć skalę?

W mapie do celów projektowych skala może być bardzo różna od 1: 250 do nawet 1:5000. Wszystko zależy, czego dana mapa dotyczy.  Przyjęło się, iż:

       skala mapy do celów projektowych 1:250 wykorzystywana jest przy obiektach podziemnych albo naziemnych, ale usytuowanych w dużym zagęszczeniu,

       1: 500 – stosuje się w przypadku domów jednorodzinnych i obiektów wysoko zurbanizowanych,

      1: 1000 – 1: 2000 – taka skala może zostać wykorzystana do stworzenia mapy dla obiektów średnio zurbanizowanych, np. obiektów przemysłowych,

      1: 5000 – najczęściej stosuje się w przypadku terenów rolnych albo leśnych.

 

 

Komentarze