FAKTY
latest

reklama

Fakty

fakty

Prawo.pl: Rok na zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwaSejm rozpatrzy w dniach 11-12 września br. dwa połączone projekty senacki i rządowy dotyczące zaprzeczenia ojcostwa i macierzyństwa. W rezultacie prac w komisjach zmieniono  czas na zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa – z miesięcy do roku.


foto: pixabay

Uzasadnieniem dla wprowadzania zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 2018 roku. Trybunał orzekł o niezgodności z konstytucją art. 70, w jakim określa on termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa męża matki, niezależnie od daty powzięcia wiadomości przez pełnoletnie dziecko.


Rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar uznał, że obecnie obowiązujący przepis jest sztywny i niezależny od wiedzy dorosłego dziecka termin wytoczenia powództwa narusza prawo jednostki do decydowania o swoim życiu rodzinnym i prywatnym. Nakłada też na jednostkę nieproporcjonalnie duże ograniczenia, naruszając tym samym jej godność.


Rzecznik podkreślał, że – takie same sztywne terminy dotyczą zaprzeczenia macierzyństwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

Stały doradca komisji sejmowej dr Jarosław Świeczkowski zauważył, że roczny termin od dnia sporządzenia aktu urodzenia dziecka to też jest sztywny termin, który był kwestionowany wielokrotnie przez trybunał europejski.


Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

 


« PREV
NEXT »

Popularne