Bezpłatne leki dla dzieci i seniorów. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę

 Prezydent Andrzej Duda złożył swój podpis pod nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Dzięki tej ważnej zmianie prawa, leki bezpłatne będą dostępne dla dzieci, młodzieży oraz seniorów powyżej 65. roku życia.

foto: Prezydent

Prezydent Andrzej Duda oficjalnie potwierdził swoje poparcie dla nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Uroczyste podpisanie ustawy miało miejsce w Pałacu Prezydenckim.

Nowa ustawa przewiduje rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do otrzymywania bezpłatnych leków, zwanych potocznie "darmowymi lekami". Prezydent podkreślił, że zmiana ta obejmie miliony obywateli w różnym wieku, w tym osoby powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia.

W trakcie ceremonii podpisania ustawy, Prezydent RP wyraził radość z poszerzenia katalogu beneficjentów. Podkreślił, że wsparcie w postaci bezpłatnych leków staje się dostępne dla rodzin, które zmagać się będą z chorobami i problemami zdrowotnymi. Andrzej Duda zaznaczył, że to nie tylko kwestia zapewnienia wsparcia finansowego, lecz także podniesienia poziomu życia w Polsce.

Prezydent przekazał, że ta nowa polityka wsparcia jest ukierunkowana na poprawę poziomu życia obywateli w obliczu choroby i problemów zdrowotnych. Dodał, że podpisanie tej ustawy stanowi istotny krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i realnego wsparcia dla tych, którzy go potrzebują. Przyjęcie nowej ustawy o bezpłatnych lekach dla dzieci i seniorów jest zatem ważnym etapem w dążeniu do poprawy opieki zdrowotnej i dobrobytu obywateli.

Komentarze