Reformy Edukacyjne: Laptopy dla Uczniów Klas IV Wprowadzone przez Prezydenta

 W ramach nowej ustawy podpisanej przez Prezydenta RP, uczniowie klas IV szkół podstawowych i szkół artystycznych publicznych i niepublicznych będą wyposażeni w laptopy od roku szkolnego 2023/2024. Inicjatywa ta ma na celu wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w kraju.


foto: LP

W monumentalnym kroku ku modernizacji edukacji w Polsce, Prezydent RP podpisał ustawę, która przewiduje wyposażenie uczniów klas IV szkół podstawowych i szkół artystycznych - zarówno publicznych, jak i niepublicznych - w laptopy. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP w piątkowym komunikacie, ustawę wprowadzi się począwszy od roku szkolnego 2023/2024.

Projekt ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli to innowacyjne podejście do edukacji, które ma na celu zintegrowanie technologii z codziennym procesem nauczania i uczenia się.

Właściwy do spraw informatyzacji minister będzie odpowiedzialny za zakup laptopów, które następnie zostaną przekazane rodzicom uczniów za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę. Rodzice będą mieli możliwość przyjęcia laptopa na własność lub na podstawie umowy użyczenia, zgodnie z ich preferencjami.

Termin przekazania laptopów przez ministra do organu prowadzącego szkołę powinien umożliwić przekazanie sprzętu uczniom do dnia 30 września roku, w którym uczniowie rozpoczęli naukę w klasie objętej wsparciem.

Zgodnie z nowym prawem, laptop przekazany uczniowi stanie się własnością jego rodziców i nie może być przedmiotem żadnych czynności rozporządzających przez okres 5 lat. W przypadku odmowy przyjęcia laptopa na własność przez rodziców, sprzęt staje się własnością organu prowadzącego szkołę, który przekazuje go uczniowi na podstawie umowy użyczenia.

Inicjatywa ta jest kluczowym krokiem w kierunku adaptacji polskiego systemu edukacyjnego do cyfrowej ery XXI wieku. Wprowadzenie laptopów do edukacji na tak szeroką skalę otwiera nowe możliwości dla uczniów i nauczycieli, umożliwiając efektywne wykorzystanie technologii w celu wzbogacenia procesu uczenia się.

Komentarze