Na jakich zasadach "trzynastka"? - Głos Wojewódzki
FAKTY
latest

reklama

loading...

piątek, 4 stycznia 2019

Na jakich zasadach "trzynastka"?


Pracownik budżetówki nabywa prawo do pełnej "trzynastki" po przepracowaniu roku kalendarzowego. Niektórym świadczenie przysługuje na specjalnych zasadach.

foto: kurier pap

Prawo do trzynastki, bez obowiązku przepracowania faktycznie sześciu miesięcy, przysługuje też pracownikowi, który korzysta z urlopu macierzyńskiego, z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, z urlopu ojcowskiego i z urlopu rodzicielskiego.

To samo dotyczy osób, które przeszły na emeryturę, zostały przeniesione służbowo lub np. zwolniono je z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

We wszystkich tych przypadkach wysokość "trzynastki" jest proporcjonalna do przepracowanego okresu.

Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5 proc. sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie.

kic/kurier pap

« PREV
NEXT »

Popularne na Facebooku

Popularne