Strajk w szpitalu w Rybniku. Odwołane zostały planowane zabiegi - Głos Wojewódzki
FAKTY
latest

reklama


czwartek, 13 lutego 2020

Strajk w szpitalu w Rybniku. Odwołane zostały planowane zabiegi

O godzinie 7:00 rozpoczął się strajk w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym numer 3 w Rybniku. Związkowcy domagają się podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników placówki o 400 zł brutto.


foto: MOZ NSZZ Solidarność WSS nr. 3 w Rybniku

W tym czasie pracownicy szpitala nie będą wykonywać codziennych obowiązków i zgromadzą się w jednej z sal konferencyjnych. Jak obiecują związkowcy, życie i zdrowie pacjentów nie będzie zagrożone. Osoby znajdujące się w ciężkim stanie będą przyjmowane na oddziały bez problemu. Normalnie pracować będą pediatria, ginekologia i oddział udarowy. Odwołane zostały planowane zabiegi.Związkowcy nie zgadzają się z argumentacją dyrekcji szpitala, która twierdzi, że placówki nie stać na podwyżki.

Pani dyrektor podkreśla, że nie ma pieniędzy, a wynagrodzenia wynikające z umów cywilnoprawnych rosną nawet o 70 proc. Podjęliśmy decyzję o strajku, bo domagamy się równego traktowania wszystkich pracowników szpitala. Rozłożyliśmy podwyżkę na 3 raty. Było 500 złotych, potem 300, zostało 400 zł podwyżki. Jesteśmy w stanie odstąpić od tej kwoty pod warunkiem, że w roku wzrostu wynagrodzenia minimalnego pensje wzrosną o daną kwotę. To dotyczyłoby wszystkich pracowników szpitala – tłumaczył Piotr Rajman.

Dyrekcja szpitala odpowiada

– W związku z faktem fiaska negocjacji w ramach sporu zbiorowego, wszczętego przez reprezentację czterech związków zawodowych działających w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybnik: NSZZ Solidarność, Związku Zawodowego Lekarzy, Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Związku Zawodowego Anestezjologów, w maju 2018r., który był zawieszony do końca stycznia 2020r., Organizacje te proklamowały akcję strajkową na dzień 13 lutego 2020r.


W tym miejscu Pracodawca pragnie przypomnieć, jakie wzrosty wynagrodzeń zostały dokonane począwszy od wszczęcia tego sporu zbiorowego.

Wzrosty wynikające z różnych powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych) to łączna kwota:

2018r. – 2 514 976,80 zł,

2019r. – 5 137 344,00 zł.

Wzrosty pałac dla Pracowników Szpital wynikające z w/w sporu zbiorowego , na mocy podpisanych porozumień ze Stroną Społeczną to łączna kwota

2018r. (od 01.11.2018 r. )- 1 580 594,60 zł,

2019r. (od 01.01.2019-31.12.2019 w ramach dwóch porozumień)- 13 466 917,25 zł,


2020r. na warunkach podpisanych dwóch porozumień obowiązujących przez pełne 12 miesięcy- 16 312 167,00 zł.

Sumarycznie w poszczególnych latach łącznie w/w kwoty podwyżek wyniosły:

2018r. 4 095 571,40 zł, a w 2019r. 18 604 261,25 zł , co łącznie za okres dwóch lat daje kwotę 22 699 832,65 zł.

W wyniku wzrostu płac, dokonanego od roku 2018 na bazie porozumień ze Stroną Społeczną a także wzrostów systemowych stawka wynagrodzeń zasadniczych w WSS Nr 3 w Rybniku zwiększyła się o 48,99%.

W tym miejscu wypada zaznaczyć, iż Szpital otrzymał propozycję kontraktu na 2020 r. na poziomie niższym o kwotę około 30 mln zł od rzeczywistego wykonania roku 2019, strat finansową netto na poziomie około 25 mln zł, a poziom zobowiązań wymagalnych 14,3 mln.

W takiej sytuacji Pracodawca, mimo podejmowania wspólnych działań ze Stroną Społeczną, zmierzających do zmian systemowych przy rozdziale środków z NFZ (wspólne pismo do Ministra Zdrowia, kierowane w dniu 17.12.2019 r.) nie był stanie zawrzeć żadnego kompromisu ze reprezentacją Związków Zawodowych w sporze zbiorowym.


Zdaniem Pracodawcy akcja strajkowa nie wzmocni pozycji ekonomicznej Szpitala a jej organizowanie przed akredytacją szpitala godzi w interes Pracodawcy.

Kierując powyższą informację do Pacjentów Szpitala Dyrekcja z góry przeprasza za wszelkie utrudnienia i niedogodności, jakie mogą mieć miejsca w trakcie trwania strajku – czytamy w oświadczeniu dyrekcji.


źródło: Rmf24/ radiopiekary/ radio90

« PREV
NEXT »

Popularne na Facebooku

Popularne