Sejm poparł zmiany w "Rodzina 500+" - Głos Wojewódzki
FAKTY
latest

reklama

loading...

niedziela, 28 kwietnia 2019

Sejm poparł zmiany w "Rodzina 500+"

Sejm uchwalił rządową nowelizację w sprawie rozszerzenia programu "Rodzina 500+". Zgodnie z nią prawo do świadczenia 500 plus będą miały wszystkie dzieci 18 lat bez względu na dochody rodziny.
foto: gov.pl
Rozszerzenie programu "Rodzina 500+” to jeden z punktów tzw. Nowej Piątki.
Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

Po rozszerzeniu programu 500 plus będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18 lat bez kryterium. Prawo do świadczenia zyskają również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch formach: w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r , a w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r.
W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.

Znowelizowana ustawa wprowadza trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek.
Projekt umożliwi także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. Obecnie w takiej sytuacji drugi rodzic musi złożyć wniosek o świadczenie.

« PREV
NEXT »

Popularne na Facebooku

Popularne