Zarzuty dla byłego Przewodniczącego KNF Marka Ch. - Głos Wojewódzki
FAKTY
latest

reklama

loading...

środa, 28 listopada 2018

Zarzuty dla byłego Przewodniczącego KNF Marka Ch.


Wczoraj (27 listopada 2018 roku) prokuratorzy Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przedstawili Markowi Ch. byłemu Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego zarzut dokonania 28 marca 2018 roku w Warszawie przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia przez inną osobę korzyści majątkowej, tj. o czyn z art. 231 par. 2 kodeksu karnego. 

foto ilustracyjne: g/w

Prokuratorzy zgromadzili materiał dowodowy 
Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Katowicach prowadzi postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w związku z rozmową z Leszkiem Czarneckim w dniu 28.03.2018 roku. 


W toku śledztwa prokuratura zabezpieczyła obszerny materiał dowodowy, przesłuchano licznych świadków w tym zawiadamiającego Leszka Czarneckiego. Ponadto w trakcie postępowania prokuratorzy uzyskali dwie opinie biegłych z zakresu fonoskopii, w wyniku których potwierdzono przebieg rozmowy między Markiem Ch. i Leszkiem Czarneckim oraz potwierdzono autentyczność urządzenia, na którym zarejestrowano tę rozmowę. 

Prokuratorzy wydali wczoraj (26.11.2018 roku) postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do Prokuratury byłego Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Ch. 

Zatrzymany usłyszał zarzuty 

Przedstawione zarzuty dotyczą spotkania w siedzibie Komisji Nadzoru Finansowego pomiędzy Markiem Ch. a Leszkiem Czarneckim, pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank SA, podczas którego omawiano przebieg postępowania Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie programu naprawczego Getin Noble Bank SA. Wówczas Marek Ch. zaproponował Leszkowi Czarneckiemu zatrudnienie Grzegorza Kowalczyka w charakterze prawnika w Getin Noble Bank SA na okres 3 lat oraz przekazał Leszkowi Czarneckiemu informację, że zatrudnienie to będzie skutkować przychylnością Komisji Nadzoru Finansowego w czasie realizacji programu naprawczego Getin Noble Bank SA. 


Przepisy par. 5 pkt 1 i 2 Uchwały nr 111/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. Komisji Nadzoru Finansowego, wydanej na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, przewidują, że Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego był zobowiązany do powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek spraw osobistych, które mogłyby kolidować lub wskazywać na konflikt z wypełnianiem przez niego obowiązków członka Komisji Nadzoru Finansowego oraz do powstrzymania się od podejmowania działań, które mogłyby narazić Komisję Nadzoru Finansowego na utratę zaufania. 

Prokuratorzy skierują wniosek o areszt 

Prokurator po przeprowadzeniu czynności procesowych, w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, z uwagi na obawę matactwa i grożącą podejrzanemu wysoką karę, skieruje do Sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. 
Przestępstwo z art. 231 par. 2 kodeksu karnego zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 10 lat. 

(PAP) 
kom/ nmk/ wus/
« PREV
NEXT »

Popularne na Facebooku

Popularne