FAKTY
latest

reklama

Fakty

fakty

EDUKACJA

EDUKACJA

Obostrzenia zostają przedłużone do 31 stycznia

Trudna sytuacja w Europie dotycząca COVID-19 oraz wciąż wysoka liczba osób w szpitalach i pod respiratorami w Polsce powodują, że konieczne jest przedłużenie obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią do 31 stycznia. Pamiętajmy, że od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy to, jak szybko poradzimy sobie z COVID-19. Zbyt wczesne wycofanie obostrzeń, może doprowadzić do drastycznego przyrostu zachorowań. 18 stycznia uczniowie klas I-III wrócą do szkół w ścisłym reżimie sanitarnym. Przygotowaliśmy wytyczne oraz harmonogram testowania nauczycieli.

foto: gov.pl

Decyzje w sprawie przedłużenia obowiązujących obostrzeń podejmujemy wspólnie z naszymi specjalistami z zakresu zdrowia publicznego, profesorami, wirusologami, epidemiologami. Musimy podejmować odpowiedzialne decyzje, uwzględniając realia epidemiczne. Wysoka liczba osób w szpitalach i pod respiratorami w Polsce powoduje, że konieczne jest przedłużenie obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią. Dotychczasowe zasady bezpieczeństwa dotyczące zamknięcia lub ograniczenia np. niektórych branż gospodarki będą obowiązywały także po 17 stycznia – do 31 stycznia. O tym, co będzie dalej, zadecydujemy my sami. To od nas zależy, czy przedłużenie etapu odpowiedzialności umożliwi ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa i pozwoli na znoszenie ograniczeń.


Najważniejsze obostrzenia związane z COVID-19
Obowiązuje utrzymywanie co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.
Konieczne jest zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych, m.in. na ulicy, w autobusie, w przychodni czy w kościele.
Ograniczona jest działalność galerii handlowych – otwarte pozostają tam np. tylko apteki czy sklepy z artykułami spożywczymi.
Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji – możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.
Ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej (z wyjątkami).
Nieczynne są stoki narciarskie.
Zawieszona jest działalność placówek kultury, w tym m.in. teatrów, kin czy muzeów.
Obowiązuje zakaz działalności klubów nocnych, dyskotek i innych miejsc udostępnionych do tańczenia.
Zawieszona jest działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness (z wyjątkami).
Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.
W kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.
W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób.
Obowiązują godziny dla seniorów (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00).
Obowiązuje zakaz organizacji wesel, komunii, konsolacji i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych.
Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.
Obowiązują ograniczenia związane z przekraczaniem granicy i ruchem międzynarodowym.

Powrót klas I-III do szkół

Mamy gotowe wytyczne sanitarne oraz harmonogram przeprowadzania testów przesiewowych na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych. Ministerstwo Nauki i Edukacji odbyło szereg rozmów z kuratorami oświaty, Radą Konsultacyjną ds. bezpieczeństwa w edukacji, Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia.


Powrót uczniów klas I-III do szkół odbędzie się 18 stycznia w ścisłym reżimie sanitarnym. Wytyczne w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już z września 2020 r. Nauczycieli mogą wykonać test PCR, w kierunku wykrycia koronawirusa w jednostkach inspekcji sanitarnej oraz w punktach drive thru. Listy punktów i godziny poboru wymazów od nauczycieli i pracowników szkół opublikowane zostaną na stronach internetowych Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Rząd wspiera polskich przedsiębiorców

Wsparcie wypłacone firmom i pracownikom z Tarczy Antykryzysowej, Finansowej i Pomocowej przekroczyło 170 mld zł i uratowało ponad 5 mln miejsc pracy.

Polskich przedsiębiorców wesprą także rozwiązania przewidziane w Tarczy Branżowej m.in. zwolnienie ze składek ZUS za listopad, ustanowienie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł, dopłata dla przedsiębiorców w wysokości 2 tys. zł do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenie, dotacja w wysokości do 5 tys. zł oraz zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku.

Komisja Europejska zatwierdziła założenia Tarczy Finansowej PFR 2.0, która zakłada wypłacenie 13 mld zł dla mikro i średnich firm. Polski rząd wesprze finansowo przedsiębiorców z 38 branż, najbardziej dotkniętych skutkami wywołanymi pandemią koronawirusa. Uprawnione firmy będą mogły składać wnioski już od 15 stycznia do 28 lutego br.

Trwa akcja szczepień przeciw COVID-19

Dysponujemy skuteczną bronią w walce z wirusem - szczepionką. Trudny czas pandemii będzie dobiegał końca z każdą kolejną zaszczepioną osobą. Dopóki duża część społeczeństwa nie zaszczepi się na koronawirusa, będziemy musieli nadal przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Obecnie nasz kraj jest w pierwszej 10 pod względem liczby wykonywanych szczepień w Unii Europejskiej. W Polsce udało się zaszczepić już ponad 200 tys. osób.


Aktualnie trwają szczepienia w tzw. grupie „zero”, czyli przeznaczone dla osób, które walczą na pierwszym froncie z COVID-19. Są to m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych czy pracownicy domów pomocy społecznej.

W kolejnym etapie, który rozpocznie się 15 stycznia, ze szczepień będą mogli skorzystać pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu. Tego dnia rozpocznie się także rejestracja do szczepienia dla osób powyżej 80. roku życia, która potrwa do 21 stycznia. W następnym kroku zaszczepione zostaną osoby powyżej 70. roku życia oraz służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie oraz nauczyciele. Rejestracja pacjentów powyżej 70. roku życia rozpocznie się od 22 stycznia.

Rzetelne źródła informacji

Kancelaria Premiera uruchomiła stronę internetową gov.pl/szczepimysie, gdzie znajdują się kompleksowe i sprawdzone informacje na temat szczepionki. Dla obywateli przeznaczona jest również bezpłatna, całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, dostępna pod numerem 989.

Trwa także kampania informacyjna pod hasłem #SzczepimySię. W telewizji, radiu i Internecie prezentowane są specjalne spoty, a na ulicach polskich miast zawisły billboardy. Ponadto akcja #SzczepimySię obecna jest w mediach społecznościowych, gdzie możemy m.in. obejrzeć krótkie animacje oraz dowiedzieć się więcej na temat szczepień z infografik.

Powrót klas I-III do szkół

18 stycznia uczniowie klas I-III wrócą do szkół w ścisłym reżimie sanitarnym.
foto: lp

Mamy gotowe wytyczne sanitarne oraz harmonogram przeprowadzania testów przesiewowych na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych. Ministerstwo Nauki i Edukacji odbyło szereg rozmów z kuratorami oświaty, Radą Konsultacyjną ds. bezpieczeństwa w edukacji, Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia.


Powrót uczniów klas I-III do szkół odbędzie się 18 stycznia w ścisłym reżimie sanitarnym. Wytyczne w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już z września 2020 r. Nauczycieli mogą wykonać test PCR, w kierunku wykrycia koronawirusa w jednostkach inspekcji sanitarnej oraz w punktach drive thru. Listy punktów i godziny poboru wymazów od nauczycieli i pracowników szkół opublikowane zostaną na stronach internetowych Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.Wjazd do Chorwacji tylko z testem na SARS-CoV-2

 Przypominamy o istnieniu obowiązku okazania nie starszego niż 48 godzin negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2 podczas przekraczania granicy państwowej Republiki Chorwacji.

foto: A.K/GłosWojewódzki

Przypominamy, że w dalszym ciągu istnieje obowiązek okazania nie starszego niż 48 godzin negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2 podczas przekraczania granicy państwowej Republiki Chorwacji. Obecna decyzja obowiązuje do dnia 15.01.2021 roku. Jednakże podczas konferencji prasowej Centralnego Sztabu Kryzysowego OC Republiki Chorwacji w dn. 11.01 br. zapowiedziano przedłużenie obowiązywania tego wymogu. Ponadto, zgodnie z zapowiedziami z dnia 11.01.br. osoby przyjeżdzające z Wielkiej Brytanii oraz Afryki oprócz testu zobowiązane będą do odbycia 14-dniowej kwarantanny.

Nowa decyzja w sprawie zasad przekraczania granicy państwowej Republiki Chorwacji zostanie ogłoszona 15.01.2021 r.

Osoby nie posiadające testu podczas przekraczania granicy zostaną zobowiązane przez straż graniczną do jego wykonania po wjeździe do Chorwacji i obowiązkowego pozostawania w samoizolacji do czasu otrzymania negatywnego wyniku. Wynik testu zostanie przesłany bezpośrednio na e-mail przejścia granicznego, gdzie został nałożony obowiązek samoizolacji i dopiero sms otrzymany od właściwej jednostki straży granicznej pozwala na zakończenie samoizolacji. Test wykonuje się na własny koszt w dowolnie wybranym laboratorium. Lista laboratoriów: https://www.koronavirus.hr/svi-testni-centri-u-republici-hrvatskoj/763 .

Na osoby, które wykonały test przed udaniem się w podróż, ale nie otrzymały jego wyniku do momentu przekroczenia granicy chorwacka straż graniczna również nałoży obowiązek odbycia samoizolacji, z którego podróżny zostanie zwolniony dopiero po przekazaniu do jednostki, która nakazała kwarantannę, otrzymanego z kraju negatywnego wyniku testu.

Z obowiązku okazania testu/poddania się testowi zwolnieni są:

- pracownicy lub osoby samozatrudnione wykonujące kluczowe obowiązki, w tym: pracownicy służby zdrowia, pracownicy przygraniczni, pracownicy sezonowi – pod warunkiem, że w RCh nie będą przebywały dłużej niż 12 godzin;

- uczniowie, studenci, stażyści codziennie przekraczający granicę – pod warunkiem, że w RCh nie będą przebywały dłużej niż 12 godzin;

- marynarze, pracownicy sektora transportowego, w tym kierowcy samochodów ciężarowych przewożący towar do użytkowania na terenie kraju bądź jadący tranzytem;

- dyplomaci, personel organizacji międzynarodowych, osoby przyjeżdżające na zaproszenie czyja obecność jest niezbędna do funkcjonowania tych organizacji, personel wojskowy, policyjny, personel ochrony cywilnej, pracownicy humanitarni przybywający w celu wykonywania swojej pracy;

- osoby przejeżdżające przez Chorwację tranzytem (pod warunkiem, że w RCh nie będą przebywały dłużej niż 12 godzin);

- osoby przybywające do Chorwacji z ważnych przyczyn osobistych lub biznesowych. Osoby należące do tej kategorii muszą mieć przy sobie dokumenty potwierdzające konieczność ich przyjazdu np. zaproszenie z firmy podpisane przez dyrektora generalnego, przewodniczącego zarządu, dyrektora firmy itp. To samo dotyczy osób przyjeżdżających do Chorwacji w celu wykonywania obowiązków służbowych na rzecz firm chorwackich lub zarejestrowanych w Chorwacji;

- osoby, które przebyły COVID-19 i mogą to potwierdzić zaświadczeniem lekarskim zawierającym daty przebywania choroby lub pozytywnym wynikiem testu PCR, testu antygenowego lub pozytywnym rezultatem testu neutralizacji wykonanym w ciągu ostatnich 3 miesięcy, ale starszym niż 14 dni. Więcej informacji na stronie ministerstwa spraw wewnętrznych Republiki Chorwacji: https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211.

Uwaga: przy korzystaniu z transportu lotniczego należy sprawdzić czy przewoźnik przyjmie na pokład pasażera, który nie posiada testu.

Przypominamy, że interpretacja poszczególnych zarządzeń dotyczących przekraczania granicy państwowej Republiki Chorwacji leży wyłącznie w gestii chorwackiej straży granicznej – wszelkie zapytania dotyczące poszczególnych przypadków (w tym zakwalifikowania do kategorii osób zwolnionych z obowiązku okazania na granicy testu) należy kierować na adres:  uzg.covid@mup.hr   – korespondencja w języku chorwackim lub angielskim lub za pośrednictwem formularza na stronie: https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211

 


Tragedia na Dolnym Śląsku. Ojciec zastrzelił syna

Dziś rano w Jelczu-Laskowicach doszło do strzelaniny. Według nieoficjalnych informacji, ojciec zastrzelił syna, a później próbował popełnić samobójstwo.

foto: policja

Do zdarzenia doszło ok. godz. 8 rano. W jednym ze sklepów w Jelczu Laskowicach - ojciec zastrzelił syna, który tam pracował. Według prokuratury było to zabójstwo. Mężczyzna zginął na miejscu. Ojciec oddał tylko jeden strzał. Po dokonaniu tego czynu, sprawca chciał popełnić samobójstwo - informują dziennikarze portalu olawa24.pl.


Pracuje tam teraz policja i prokurator. Trwa zabezpieczanie śladów, prowadzone są oględziny i ustalani są świadkowie zdarzenia.

Potrącił 7-latkę na przejściu dla pieszych i uciekł. Był pod wpływem narkotyków

Do poważnego wypadku drogowego doszło wczoraj popołudniu w Legnicy. Z ustaleń policjantów wynika, iż 7-letnia dziewczynka została potrącona na przejściu dla pieszych i w stanie ciężkim trafiła do szpitala. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, nie udzielając jej pomocy. Następnie próbował zatrzeć ślady, podpalając swój samochód. Jednak jego starania nie przyniosły oczekiwanego skutku. 

foto: policja

Wczoraj około godziny 17:25 na ul. Chojnowskiej w Legnicy doszło do poważnego wypadku drogowego. Pracujący na miejscu policjanci ustalili, iż kierujący samochodem marki Volkswagen Golf na oznakowanym przejściu dla pieszych nie ustąpił pierwszeństwa przechodzącym osobom, w wyniku czego potrącił 7-letnią dziewczynkę, która w stanie ciężkim została przewieziona do legnickiego szpitala. Sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanej.

Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania mające na celu zatrzymanie kierowcy volkswagena. Już kilka chwil po zdarzeniu policjanci znaleźli samochód, którym poruszał się sprawca. Został on porzucony na ul. Lotniczej i podpalony w celu zatarcia śladów. Jednak mundurowi ugasili palące się wnętrze auta i zabezpieczyli pojazd procesowo, udaremniając tym samym próbę pozbycia się dowodów przez sprawcę wypadku.

Intensywne i szeroko zakrojone działania prowadzone przez funkcjonariuszy różnych pionów z legnickiej komendy miejskiej doprowadziły w zaledwie kilka godzin do zatrzymania 34-latka podejrzewanego o spowodowanie tego dramatycznego wypadku. Mężczyzna w chwili zatrzymania posiadał przy sobie narkotyki w postaci marihuany. Badanie narkotesterem wykazało ponadto, że on sam również znajdował się pod wpływem środków odurzających. Legniczaninowi pobrano krew do dalszych badań i osadzono go w policyjnym areszcie.

Na miejscu zdarzenia policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali szereg czynności procesowych, w tym te z udziałem biegłego z zakresu wypadków drogowych. Wszelkie okoliczności i dokładny przebieg wypadku będą teraz wyjaśniane w trakcie dochodzenia prowadzonego w tej sprawie.

Za spowodowanie wypadku drogowego, w wyniku którego inna osoba ponosi śmierć bądź odnosi poważne obrażenia i ucieczkę z miejsca zdarzenia, bądź spowodowanie takiego wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości, grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Przemysław Ratajczyk


13-latka zwabiła koleżankę. Skatowała ją reklamówką z kamieniami

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości wśród nieletnich z Woli ustalili i zatrzymali 13-latkę w związku z uszkodzeniem ciała i uszkodzeniem mienia. Z informacji wynika, że nieletnia zwabiła koleżankę, w pewnym momencie zaatakowała koleżankę, uderzała ją ręką i reklamówką z kamieniami w głowę oraz zniszczyła jej rzeczy. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny.

foto ilustracyjne: lp

Policjanci z wydziału profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii z wolskiej komendy otrzymali informację, iż doszło do pobicia nastolatki. Z informacji wynika, że małoletnia została zwabiona przez 13-letnią koleżankę. Po krótkiej rozmowie została przez nią zaatakowana, nieletnia uderzała ją w głowę i reklamówką w której były kamienie.


Policjanci rozpoczęli ustalenia i gromadzili w tej sprawie materiał dowodowy. Niedługo po tym ustalili dokładny przebieg całego zdarzenia, ustalili również odpowiedzialną za to 13-latkę.

Nieletniej zostały określone łącznie trzy czyny karalne, dotyczące uszkodzenia ciała i uszkodzenia mienia. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny.

kom. Marta Sulowska

MEiN: Przygotowania do powrotu uczniów do szkół i testy przesiewowe dla nauczycieli na obecność koronawirusa

 Trwają przygotowania do ewentualnego powrotu najmłodszych uczniów do szkół. Mamy gotowe wytyczne sanitarne, mamy gotowy harmonogram przeprowadzania testów przesiewowych na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, odbyliśmy szereg rozmów z kuratorami oświaty, Radą Konsultacyjną ds. bezpieczeństwa w edukacji, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministerstwem Zdrowia. Wszystko jednak będzie zależało od dziennych wyników zachorowań i ostatecznej decyzji epidemiologów.

foto: lp

Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych

Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Wspólnie z GIS i MZ przygotowaliśmy wytyczne dla szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Testy przesiewowe dla nauczycieli

Już od poniedziałku, 11 stycznia 2021 r. rozpoczną się testy przesiewowe na obecnośćSARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Badania potrwają do 15 stycznia 2021 r.

Badania będą dobrowolne i bezpłatne. Mogą się na nie zgłosić się nie tylko nauczyciele, ale również pracownicy szkoły, tj.: obsługa administracyjna, kierownictwo szkoły, personel sekretariatu, personel pomocniczy, personel odpowiedzialny za funkcjonowanie techniczne szkoły, personel sprzątający, a także personel wykonujący bieżące prace naprawcze na terenie szkoły.

Za pośrednictwem kuratoriów oświaty i Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych zebrano informacje o zapotrzebowaniu na testy.

Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne zbierały listy imienne i oświadczenia od każdego zainteresowanego badaniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na badanie. Każdy nauczyciel i pracownik szkoły, który zgłosił się do badania otrzyma odpowiednie skierowanie. Z ostatnich danych wynika, że do udziałuw testach w całym kraju zgłosiło się ok. 165 tys. osób. Badania będzie można zrobić w 600 punktach wymazowych na terenie kraju. Wspomagać akcję będzie 130 zespołów Wojsk Obrony Terytorialnej.

Gdzie zrobić test?

Badania będą wykonywane za pomocą testu PCR, w jednostkach inspekcji sanitarnej orazw punktach drive thru. Listy punktów i godziny poboru wymazów od nauczycieli i pracowników szkół opublikowane zostaną na stronach internetowych Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Wynik badania

Wynik badania każdy otrzyma najpóźniej w niedzielę, 17 stycznia 2021. Wynik będzie dostępny na Internetowym Koncie Pacjenta https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta. IKP to darmowa aplikacja Ministerstwa Zdrowia, za pomocą której szybkoi bezpiecznie można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu. Aby zobaczyć swój wynik należy zalogować się za pomocą profilu zaufanego lub podać swój PESEL.

Pozytywny test, co dalej?

Osoby, które otrzymają pozytywny wynik testu na obecność SARS-Cov-2 muszą poddać się obowiązkowej 10. dniowej izolacji domowej (w przypadku braku objawów) oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ. Konieczne będzie również zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej osób z kontaktu. W tym celu można skorzystać z formularza zgłoszeniowego na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne. Formularz pozwala na szybki kontakt z inspekcją sanitarną i usprawnia przeprowadzenie wywiadu epidemiologicznego. Takiego zgłoszenia można dokonać także za pośrednictwem całodobowej infolinii sanepidu pod nr 22 25 00 115.

Osoby z pozytywnym wynikiem nie będą musiały starać się o uzyskanie zwolnienia lekarskiego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma dostęp do tych danych z systemu informatycznego (tzw. systemu EWP), udostępni je pracodawcy.

Warto zaznaczyć, że badania przesiewowe nauczycieli mają zagwarantować bezpieczeństwo tak personelowi szkół, jak i uczniom, a powrót dzieci do szkół nie zależy od wyniku testowania nauczycieli, lecz od dalszego przebiegu epidemii.

#SzczepimySię – szczepienia przeciwko COVID-19 dla nauczycieli

Nauczyciele będą mogli skorzystać ze szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w etapie I. Zapisy rozpoczną się już 15 stycznia. O terminach szczepień Ministerstwo będzie informować niezwłocznie po ich ustaleniu. Procedura rejestracji na szczepienia jest prosta i dostępna jest na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie.


Dramatyczny noocny pościg za kierowcą volkswagena. Mężczyzna nie przeżył wypadku

Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności nocnego pościgu za kierującym volkswagenem golfem, który w Sandomierzu nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Kierowca uciekał w kierunku Mielca. W Jaślanach rozpędzony uderzył w blokujący mu drogę radiowóz. Mimo natychmiastowej reanimacji, życia kierowcy golfa nie udało się uratować.

foto: policja

Wczoraj około godz. 22, dyżurny policji w Sandomierzu powiadomił dyżurnego w Tarnobrzegu o policyjnym pościgu za kierującym volkswagenem golfem, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Sandomierzu na ul. Krakowskiej. Policjanci prowadząc pościg przejechali na teren województwa podkarpackiego, gdzie do pościgu przyłączyli się funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, a następnie z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. Kierujący volkswagenem uciekał trasą Baranów Sandomierski – Mielec.
 

W miejscowości Jaślany (pow. mielecki), policjanci, chcąc utrudnić ucieczkę kierującemu, ustawili radiowóz z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi prostopadle do osi jezdni. Widząc nadjeżdżający w ich kierunku z dużą prędkością samochód, zorientowali się, że kierujący nie reaguje na próbę zatrzymania i wybiegli z radiowozu. W tym momencie rozpędzony volkswagen uderzył w policyjny pojazd. Siła uderzenia była tak duża, że radiowóz przemieścił się i uderzył w stojący na prawym pasie samochód ciężarowy, którego kierowca zatrzymał się w bezpiecznej odległości, by nie przeszkadzać w policyjnej akcji.

Uszkodzony volkswagen stanął w płomieniach. Policjanci natychmiast wyciągnęli jego kierowcę i zaczęli udzielać mu pomocy medycznej. W gaszeniu samochodu pomagali funkcjonariuszom świadkowie zdarzenia. Ostatecznie auto ugasili strażacy. Mimo prowadzonej przez policjantów reanimacji, którą po przybyciu na miejsce, przejęła załoga karetki pogotowia, życia mężczyzny nie udało się uratować. Golfem nie podróżowały inne osoby.

Na miejscu prowadzone były policyjne czynności pod nadzorem prokuratora, zostali tam także skierowani funkcjonariusze Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Droga wojewódzka nr 985 przez kilka godzin była zablokowana. Policjanci ustalili, że volkswagenem kierował 43-letni mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego. Funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.
    
Kurzętnik: Ciało 13-latki znalezione w wodzie.

Ciało 13-letniej dziewczynki zostało znalezione w Kurzętniku (woj. warmińsko-mazurskie). Wiadomo, że nastolatka była podopieczną domu dziecka w Pacółtowie.

foto: policja

Na ciało dziewczyny natknął się w piątek w godzinach porannych przypadkowy przechodzień, który powiadomił o tym policję w Nowym Mieście Lubawskim. Na miejsce pojechali policjanci i prokurator.


Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Elblągu, Sławomir Karmowski, ciało 13-latki leżało w strumyku. W trakcie oględzin nie znaleziono śladów działania osób trzecich. Przyczyna śmierci dziewczynki ma zostać ustalona w trakcie sekcji zwłok. Zaplanowano ją na wtorek.

13-latka była podopieczną domu dziecka w Pacółtowie, oddalonym od Kurzętnika o mniej więcej 6 km.

Dziewczyna była widziana w placówce w czwartek po południu, między 15:00 a 16:00. Gdy w domu dziecka zorientowano się, że nastolatka zniknęła, wszczęto poszukiwania.

źródło:  RadioZet/ PolskieRadio/ Rmf24/ WP

Synoptyczna prognoza pogody na weekend

Polska pozostaje w zasięgu niżów z ośrodkami nad Bałtykiem i Białorusią. Na północy kraju zaznacza się obecność frontu atmosferycznego. Napływa chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie powoli rośnie.

foto: pixabay

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego
Zachmurzenie całkowite z lokalnymi jedynie przejaśnieniami. Okresami słabe opady śniegu lub – zwłaszcza nad morzem – śniegu z deszczem. Miejscami silne zamglenie. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

Gdańsk  1°C  Koszalin  1°C  Szczecin  2°C

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego
Zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C. Rano miejscami oblodzenie mokrych nawierzchni dróg i chodników – ślisko! Wiatr słaby, zachodni.

Olsztyn  0°C       Suwałki  -1°C          Białystok  0°C    

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego
Zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami, głównie na północy regionu, opady śniegu. Temperatura maksymalna od 0°C do 1°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

Na drogach miejscami ślisko!

Poznań   1°C         Gorzów Wlkp.     1°C        Toruń              0°C
Kalisz      0°C         Bydgoszcz           1°C        Zielona Góra   1°C

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego
Zachmurzenie duże, okresami możliwe przejaśnienia. Miejscami słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Po południu miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C. Na drogach miejscami ślisko! Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni.

Warszawa   1°C          Łódź  0°C        Lublin   1°C


Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego
Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, gdzieniegdzie również rozpogodzenia. Początkowo lokalnie na wschodzie, a po południu także na zachodzie regionu, słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C, w rejonach podgórskich od -2°C do 0°C, wysoko w Beskidach od -7°C do -3°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) miejscami słabe opady śniegu. Temperatura od -10°C do -8°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni, lokalnie będzie powodował zamiecie i zawieje śnieżne.

Wrocław   2°C     Jelenia Góra       -1°C     Legnica            2°C
Opole        2°C     Katowice              1°C     Częstochowa  1°C

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego
Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie na wschodzie regionu i północy regionu, słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -1°C do 2°C, w rejonach podgórskich od -3°C do 0°C, wysoko w Beskidach od -7°C do -4°C, na szczytach Tatr około -10°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, zachodni, miejscami powodujący zamiecie i zawieje śnieżne.

Kraków   1°C      Kielce  1°C      Rzeszów  1°C     Zakopane  -2°C


Sobota (9 stycznia)

Sytuacja baryczna dla Polski
Polska będzie nadal w zasięgu niżu, którego ośrodek przemieszczać się będzie znad Bałtyku
nad Białoruś. Na północy Polski wciąż zaznaczać się będzie obecność rozmywającego się frontu atmosferycznego. Nadal napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie rosnąć.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego
Zachmurzenie duże. Opady śniegu oraz, głównie nad morzem, deszczu ze śniegiem. Rano miejscami możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 0°C na pojezierzach do 3°C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, północny i północno-zachodni.

Gdańsk  1°C  Koszalin  1°C  Szczecin  2°C

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego
Zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna
od -2°C do 0°C. Wiatr słaby, zachodni, jedynie na Suwalszczyźnie północny.

Olsztyn  -1°C       Suwałki  -2°C          Białystok  -1°C    

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego
Zachmurzenie duże. Okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni. Na drogach miejscami ślisko!

Poznań   1°C         Gorzów Wlkp.   2°C     Toruń    0°C
Kalisz      0°C         Bydgoszcz         0°C      Zielona Góra  2°C

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego
Zachmurzenie duże, okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna od -1°C do 0°C. Na drogach miejscami ślisko. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni.

Warszawa   0°C          Łódź  -1°C        Lublin   0°C

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego
Zachmurzenie duże, miejscami opady śniegu. Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C, w obszarach podgórskich od -3°C do -1°C, na szczytach Beskidów od -9°C do -6°C , a wysoko w Sudetach od -11°C do -8°C. Wiatr słaby, zachodni.

Wrocław   0°C     Jelenia Góra       -1°C     Legnica             0°C
Opole        0°C     Katowice             -1°C     Częstochowa -1°C
 
Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego
Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -3°C do 0°C, w rejonach podgórskich od -5°C do -3°C, wysoko w Beskidach od -9°C do -7°C, na szczytach Tatr około -11°C. Wiatr słaby, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

Kraków   -1°C      Kielce  -1°C      Rzeszów  -1°C     Zakopane  -3°C


Niedziela (10 stycznia)

Sytuacja baryczna dla Polski
Polska będzie w zasięgu klina Wyżu Azorskiego, jedynie północ kraju będzie na skraju niżu znad Skandynawii. Ciśnienie będzie rosło.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego
Zachmurzenie duże i miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C. Wiatr słaby, zachodni.

Gdańsk  1°C  Koszalin  1°C  Szczecin  2°C

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego
Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na Suwalszczyźnie również rozpogodzenia. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -4°C na wschodzie do 0°C na krańcach zachodnich. Wiatr słaby, północno-zachodni.

Olsztyn  -1°C       Suwałki  -4°C          Białystok  -4°C    

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego
Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu. Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C. Wiatr słaby, zachodni.

Poznań   0°C         Gorzów  Wlkp.    1°C        Toruń              0°C
Kalisz     -1°C         Bydgoszcz           0°C        Zielona Góra  0°C

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego
Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu. Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.

Warszawa   -1°C          Łódź  -1°C        Lublin   -1°C

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego
Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C, w obszarach podgórskich miejscami około -3°C, wysoko w Sudetach od -10°C do -7°C, w Beskidach od -5°C do -3°C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

Wrocław   0°C     Jelenia Góra       -3°C     Legnica            0°C
Opole       -1°C     Katowice              0°C     Częstochowa  0°C

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego
Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -1°C do 0°C, w rejonach podgórskich od -5°C do -3°C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

Kraków   -1°C      Kielce  -1°C      Rzeszów  -1°C     Zakopane  -4°C


Tragiczny wypadek drogowy w Kozach

Policjanci bielskiej drogówki ustalają szczegółowe okoliczności wypadku, do którego doszło wczoraj około 14.00 w Kozach na ulicy Jana III Sobieskiego. W wypadku, w którym uczestniczyły dwa pojazdy, śmierć poniósł 27-letni kierujący audi. Droga przez kilka godzin była zablokowana.

foto: policja

Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący audi, na prostym odcinku drogi podczas manewru wyprzedzania utracił panowanie nad samochodem, po czym zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne drzewo. Podczas zdarzenia doszło do kontaktu audi z jadącym w tym samym kierunku oplem. Na miejscu pomocy poszkodowanemu udzielali strażacy, którzy przy pomocy specjalistycznego sprzętu wydobyli mężczyznę z samochodu.
 

Niestety w wyniku poniesionych obrażeń 27-letni kierowca poniósł śmierć na miejscu. Przez kilka godzin policjanci pracowali na miejscu zdarzenia pod nadzorem kierownictwa bielskiej drogówki i prokuratora. Utrudnienia w ruchu trwały około 4 godzin. Ustalane są teraz dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Świadków tego wypadku prosimy o kontakt z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej przy ul. Wapiennej 45, tel. 33 812-12-55, nr alarmowe 997 lub 112.


16- latek potrącił policjanta i sam zgłosił się na Policję

 Do Komendy Miejskiej Policji w Opolu zgłosił się kierujący motocyklem, który 1 stycznia potrącił policjanta. Do zdarzenia doszło w Tarnowie Opolskim podczas próby zatrzymania do kontroli kierującego jednośladem. Motocyklista nie zatrzymał się, a podczas ucieczki potrącił funkcjonariusza. Teraz o losach 16 - latka zadecyduje sąd rodzinny.

foto: PolicjaOpolska

Do potrącenia policjanta doszło 1 stycznia w Tarnowie Opolskim. Tego dnia funkcjonariusze kontrolowani stan trzeźwości kierujących oraz prędkość z jaką poruszali się w terenie zabudowanym. Policjant ruchu drogowego wydał polecenie do zatrzymania się kierującemu jednośladem, natomiast ten polecenie to zignorował, przyśpieszył i podczas wymijania potrącił funkcjonariusza. Mundurowi natychmiast podjęli pościg za uciekinierem. Niestety, motocyklista zdołał uciec.

W sprawie wszczęto czynności pod kątem napaści na funkcjonariusza, jak również niezatrzymania się do kontroli drogowej. Policjanci pracowali nad ustaleniem tożsamości kierującego. Natomiast dzisiaj (7 stycznia) do komendy miejskiej zgłosił się młody mężczyzna, który przyznał, że tego dnia kierował motocyklem.

Okazał się nim 16 - latek z powiatu strzeleckiego. Małoletni przyznał się do zarzucanych mu czynów, wyraził skruchę jak również złożył obszerne wyjaśnienia. Kierującemu jednośladem przedstawiono do protokołu zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza, a całość materiałów przesłano do sądu rodzinnego. Jak w każdej tego typu sprawie, to sąd rodzinny będzie decydował o losach 16 - latka.


Zadzwonił na Policję, informując, że zabił żonę nożem...

Mieszkaniec Działdowa został ukarany mandatem za bezpodstawne wezwanie Policji. Mężczyzna zadzwonił na Policję twierdząc, że zabił żonę. Na miejscu policjanci stwierdzili, że przyczyną wezwania Policji było niezadowolenie zgłaszającego spowodowane workiem na śmieci.

foto: policja

Pewien mieszkaniec Działdowa zadzwonił na Policję i zgłosił, że ktoś zostawił worek ze śmieciami przy jego drzwiach. Mężczyzna został poinformowany o dalszym postępowaniu. Ponownie zadzwonił na Policję i zgłosił, że „zabił żonę nożem”. Na miejsce natychmiast skierowano policyjny patrol, który nie potwierdził informacji ze zgłoszenia. Podczas rozmowy ze zgłaszającym okazało się, że przyczyną niezadowolenia mężczyzny był worek ze śmieciami, który sąsiad wystawił przed drzwi z zamiarem ich wyrzucenia do kontenera na śmieci. Z uwagi na bezpodstawne wezwanie Policji, zgłaszającego „żartownisia” policjanci ukarali mandatem.


Przypominamy, kto bezmyślnie wzywa Policję na interwencję popełnia wykroczenie z art. 66 Kodeksu Wykroczeń, który mówi:

§1 - kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem, wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo inny organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 złotych.

§ 2 Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych.

(jn/rj)

Prezydent Andrzej Duda zdecydował o zawetowaniu nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej

 Mając na uwadze przepisy Konstytucji, regulujące procedurę ustawodawczą, w szczególności art. 121 ust. 2 Konstytucji, stanowiący, że Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm oraz art. 122 ust. 2 Konstytucji, mówiący, że Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, należy zauważyć, że przedłożenie projektu Sejmowi w dniu 17 listopada 2020 r., zakładającego wejście w życie ustawy, co do zasady, 1 stycznia 2021 r., już w momencie wpłynięcia do Sejmu wskazywało na możliwość naruszenia konstytucyjnego terminu 21 dni na podjęcie decyzji przez Prezydenta RP oraz brak zachowania odpowiedniej vacatio legis.
Określenie dnia wejścia ustawy zmieniającej w życie z pominięciem zagwarantowanego Prezydentowi w art. 122 ust. 2 Konstytucji terminu podjęcia decyzji co do podpisania ustawy stanowi wystarczającą przesłankę stwierdzenia, że w badanej sprawie naruszono nakaz zachowania odpowiedniej vacatio legis.

 

Przebieg procesu legislacyjnego sprawił, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie mógł skorzystać z przysługującego na mocy Konstytucji terminu na podjęcie decyzji w sprawie ustawy, a jednocześnie projektodawca nie wskazał szczególnych powodów uzasadniających skrócenie vacatio legis.

 

Biorąc pod uwagę troskę o ochronę przyrody i lasy w Polsce, wątpliwości budzi zasadność wyodrębnienia z działu administracji rządowej środowisko – nowego działu leśnictwo i łowiectwo. Odpowiedzialność ministra właściwego do spraw środowiska za obszar leśnictwa i łowiectwa ma długą i dobrą tradycję. W czasie prac parlamentarnych nad przedmiotową ustawą nie padły argumenty w dostateczny sposób przemawiające za proponowaną zmianą. Z tych względów, ta kwestia powinna być przedmiotem ponownej, szerokiej debaty, w czasie której stanowiska przedstawić będą mogły wszystkie zainteresowane strony.

 

Kolejną zmianą budzącą wątpliwość, szczególnie, co do czasu wprowadzenia, jest nowelizacja ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej /(Dz.U. z 2020 r. poz. 265 i 285/ (art.40), która przewiduje włączenie do korpusu służby cywilnej osób zajmujących stanowiska podsekretarza stanu w administracji rządowej.  Jednym ze skutków proponowanej zmiany jest podniesienie uposażeń części podsekretarzy stanu. Od wielu lat wiadomym jest, że pensje osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, w tym w szczególności ekspertów, zajmujących stanowiska podsekretarzy stanu wymagają podniesienia, z uwagi na zakres obowiązków i odpowiedzialność. Uważam, że zmiany takie są nie tylko potrzebne, ale konieczne. Mój sprzeciw budzą dwa aspekty. Po pierwsze, czas, w którym proponowana nowelizacja jest procedowana. Po drugie, jej niepełny, niesystemowy charakter. Czas walki z pandemią Covid-19 nie jest w moim przekonaniu właściwym czasem na zmiany w administracji, w szczególności polegające na podniesieniu uposażeń części podsekretarzy stanu. Podniesienie uposażeń części podsekretarzy stanu stanowić będzie wyraźne odstępstwo od wcześniejszych, podjętych właśnie w czasie walki z COVID-19, decyzji ustawodawcy dotyczących wynagrodzeń urzędników państwowych.

 

Jeszcze raz podkreślam, że popieram konieczność wprowadzenia podwyżek dla osób pełniących ważne dla państwa i obywateli funkcje, pracujących w szczególnym obciążeniu i ponoszących szczególną odpowiedzialność, ale powinno to nastąpić, gdy sytuacja związana z pandemią Covid-19, także w aspekcie gospodarczym i społecznym, na to pozwoli. W moim przekonaniu, w obliczu obaw przed nadejściem trzeciej fali zakażeń, gdy Narodowy Program Szczepień jest na wczesnym etapie realizacji, czas na to jeszcze nie nadszedł.


Akt oskarżenia przeciwko sprawcy eksplozji materiałów wybuchowych na terenie szkoły podstawowej

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku 31 grudnia 2020 roku skierował do Sądu Okręgowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko 19 letniemu Markowi N – sprawcy eksplozji materiałów wybuchowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brześciu Kujawskim. Zarzucił mu sprowadzenie zdarzenia mającego postać eksplozji przy użyciu uprzednio skonstruowanych przez niego urządzeń wybuchowych w celu pozbawienia życia 17 uczniów oraz nauczyciela. Ponadto zarzuty aktu oskarżenia dotyczą usiłowania zabójstwa dwóch osób poprzez oddanie do nich strzałów z rewolweru czarnoprochowego. W następstwie zdarzenia uszkodzeń ciała zagrażających życiu doznała uczennica oraz pracownica szkoły.Śledztwo w tej sprawie Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku prowadził wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji.


Ustalenia śledztwa

Do zdarzenia doszło 27 maja 2019 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim. Oskarżony posiadając rewolwer, ładunki wybuchowe oraz zakupione noże przyjechał na rowerze na teren szkoły. Niezauważony wszedł na drugie piętro budynku, gdzie znajdowały się sale lekcyjne. Podszedł do pomieszczenia jednej z klas, w której poza nauczycielem przebywało siedemnaścioro uczniów. Nie wchodząc do środka zainicjował eksplozję największego ładunku wybuchowego podpalając lont petardy, po czym wrzucił ładunek do wnętrza pomieszczenia. Ładunek uderzył w głowę jedną z uczennic, a następnie upadł pomiędzy ławki, gdzie nastąpiła eksplozja.

 To spowodowało rozprzestrzenianie się gorących produktów powybuchowych oraz powstanie toksycznych gazów zawierających między innymi siarkowodór. Ładunek generował również impuls akustyczny, mogący spowodować obrażenia narządu słuchu w odległości do 2 metrów od miejsca detonacji. Następnie stojąc pomiędzy wejściem do klasy, a schodami Marek N. z rewolweru czarnoprochowego oddał w kierunku osób uciekających z klasy trzy strzały. Dwa pociski ugodziły jedną z uczennic, która utykając, wspólnie z innymi uczniami uciekła schodami na parter budynku szkolnego. Gdy uciekający schodami zniknęli z pola widzenia zamachowca, ten zrzucił w dół klatki schodowej kolejny przygotowany ładunek wybuchowy, który eksplodował na pierwszym piętrze.
 

Następnie taki sam ładunek wybuchowy, wyrzucił przez okno na korytarzu na chodnik przebiegający pomiędzy budynkiem szkoły a boiskiem szkolnym. W tym przypadku doszło do eksplozji petardy, natomiast nie nastąpiło zamierzone przez oskarżonego rozerwania pojemnika z gazem. Zaniepokojona odgłosem eksplozji, strzałów oraz okrzykami zbiegających po schodach dzieci, na drugie piętro budynku udała się pracownica szkoły. W momencie, gdy znajdowała się w okolicy miejsca eksplozji Marek N. oddał w jej kierunku kolejne trzy strzały z rewolweru. Jeden z pocisków ugodziły pokrzywdzoną, a jeden trafił w szczebel osłony okna w klatce schodowej. Oskarżony został zatrzymany przez woźnego po tym jak na jego polecenie położył się na podłodze.


Oskarżony planował zamach

Marek N. w latach 2015-2017 był uczniem nieistniejącego obecnie gimnazjum mieszczącego się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim. W okresie poprzedzającym zdarzenie wykazywał zainteresowanie tematyką związaną z zamachami o charakterze terrorystycznym w szkołach, bronią palną w tym czarnoprochową, materiałami wybuchowymi oraz szeroko pojętą przemocą. Na przełomie kwietnia i maja 2019 r. nabył rewolwer, czarny proch i inne przedmioty, które uznał za niezbędne do zrealizowania zamachu.

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanych przestępstw. Złożył obszerne wyjaśnienia, które korelują z ustalonym stanem faktycznym. Z opinii biegłych psychiatrów wynika, iż oskarżony w chwili czynu był poczytalny i może odpowiadać za zarzucane mu przestępstwa przed Sądem.

Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

loading...