Obraz

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

Obraz

Wizyta wiceministra nauki Wojciecha Murdzka w Wałbrzychu – przygotowania do bezpiecznego powrotu uczniów do szkół

Obraz

Pakiet Wolności Akademickiej – dla wszystkich nauczycieli akademickich