Zmiany w organizacji nauczania religii i etyki

 W poniedziałek, 10 stycznia br. Sekretarz Stanu w MEiN Tomasz Rzymkowski spotkał się z przedstawicielami 11 kościołów i związków wyznaniowych. Tematem rozmów były planowane zmiany w organizacji nauczania religii i etyki w szkołach.

foto: MEiN

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy MEiN w ramach prekonsultacji zapowiadanych przez ministra Przemysława Czarnka. Intencją Ministra Edukacji Narodowej jest wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły przez zapewnienie wszystkim uczniom zajęć z etyki lub religii (wybranej konfesji). Zmiany legislacyjne i organizacyjne w tym zakresie będą wdrażane stopniowo, przede wszystkim z uwagi na konieczność zapewnienia kadry nauczycielskiej o wymaganych kwalifikacjach. Wejdą w życie 1 września 2023 r.

Na spotkaniu ministra Przemysława Czarnka reprezentował wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. – Dialog w sprawie zmian w organizacji nauczania religii i etyki zaczynamy od konsultacji z Państwem. Chcemy rozmawiać z poszanowaniem Państwa praw, tradycji i reguł wiary. Zależy nam na Państwa uwagach. Mam nadzieję, że uda się wypracować wspólne rozwiązanie – mówił wiceminister Rzymkowski, otwierając obrady. 

Kościoły i związki wyznaniowe uczestniczące w spotkaniu:

 • Kościół Katolicki Obrządku Łacińskiego
 • Kościół Katolicki Obrządku Greckokatolickiego
 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
 • Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP
 • Kościół Zielonoświątkowy w RP
 • Kościół Nowoapostolski w Polsce
 • Muzułmański Związek Religijny w RP
 • Kościół Boży w Chrystusie
 • Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
 •  

Komentarze