Wojewodowie z terenów przygranicznych zaczęli wypłacać rekompensaty

– Wojewodowie z terenów przygranicznych zaczęli wypłacać rekompensaty. Wypłaty dokonywane są zgodnie z procedurami, nie ma w tej kwestii żadnych opóźnień. Nie pozostawimy przedsiębiorców bez pomocy państwa. Wszyscy, którzy złożyli wnioski zgodnie z zasadami, otrzymają do końca przyszłego tygodnia rekompensaty – powiedział wiceminister Paweł Szefernaker. 
Do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło łącznie 100 wniosków o rekompensatę, Lubelski Urząd Wojewódzki otrzymał 39 takich wniosków. Rekompensaty przysługują przedsiębiorcom w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego.

W województwie podlaskim wydano już 55 decyzji przyznających rekompensaty dla przedsiębiorców, w województwie lubelskim 16. Otrzymały je głównie podmioty z branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej. W obu województwach od wtorku (16 listopada br.) wojewodowie zaczęli wypłacać środki finansowe.

Ustawa o rekompensatach dla przedsiębiorców w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego weszła w życie 4 października br. Zgodnie z ustawą, wojewoda ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku i 30 dni na wypłacenie rekompensaty.

W związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej, stan wyjątkowy został wprowadzony w części województw: podlaskiego i lubelskiego. Rekompensatę ustalono w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy ze świadczonych usług lub prowadzonej działalności w okresie obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień br.

Komentarze