Wrocław. Śmierć 25- letniego Ukraińca w izbie wytrzeźwień. Zwolniono policjanta

 Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski z dniem 10 września 2021r. zwolnił ze służby jednego z policjantów biorących udział w interwencji we wrocławskim WROPON-ie w dniu 30 lipca 2021r. Niezależnie od powyższego Prokuratura Okręgowa w Świdnicy prowadzi śledztwo w przedmiotowej sprawie.

grafika: GłosWojewódzki

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski z dniem 10 września 2021r. zwolnił ze służby jednego z policjantów biorących udział w interwencji we wrocławskim WROPON-ie w dniu 30 lipca 2021r. Zwolnienie nastąpiło w trybie określonym w art. 41 ust. 2 pkt 5 Ustawy o Policji, tj. gdy wymaga tego ważny interes służby.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu uznał, że zachodzą wątpliwości dotyczące spełniania przez funkcjonariusza ustawowych wymogów określonych w art. 25 ust. 1 Ustawy o Policji warunkujących możliwość pełnienia służby w Policji, jak również policjant sprzeniewierzył się zobowiązaniu określonemu w art. 27 ust. 1 Ustawy o Policji, tj. rocie ślubowania policjantów. Wobec trzech pozostałych funkcjonariuszy biorących udział w ww.interwencji prowadzone są postępowania dyscyplinarne, w tym wobec jednego wdrożona jest również procedura administracyjna zmierzająca do zwolnienia ze służby w Policji w trybie art. 41 ust. 2 pkt 5 Ustawy o Policji. ww.funkcjonariusze pozostają zawieszeni w czynnościach służbowych.

Niezależnie od powyższego Prokuratura Okręgowa w Świdnicy prowadzi śledztwo w przedmiotowej sprawie.

Komentarze