Pamiętaj, dziś w nocy wracamy do czasu letniego

W nocy z soboty na niedzielę (27/28 marca 2021 r.) przesuniemy wskazówki zegara z godziny 2:00 na godzinę 3:00, tym samym przechodząc na czas letni środkowoeuropejski.
foto: pixabay

Przypomnijmy, że kwestie związane z czasem urzędowym, obowiązującym w Polsce, reguluje Ustawa o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z 2003 roku. Zgodnie z przepisami tej ustawy, organem uprawnionym do utrzymywania czasu urzędowego, czyli czasu środkowoeuropejskiego i letniego czasu środkowoeuropejskiego w okresie jego obowiązywania, uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL) oraz rozpowszechniania sygnałów tych czasów jest Prezes Głównego Urzędu Miar. Zadanie to realizuje Samodzielne Laboratorium Czasu i Częstotliwości GUM, generując polską atomową skalę czasu UTC(PL) i wyznaczając czas urzędowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Terminy wprowadzania i odwoływania czasu letniego, jakkolwiek ustala Prezes Rady Ministrów w rozporządzeniu z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1833), to wynikają one wprost z Dyrektywy 2000/84/WE w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego.

Pomimo, że w 2018 roku Komisja Europejska, na wniosek Parlamentu Europejskiego (wyrażony w Rezolucji z dnia 8.02.2018 r.), podjęła działania w kierunku rewizji ustaleń, dotyczących stosowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej czasu letniego (wyprzedzającego o godzinę standardowy czas strefowy) i związanych z tym zmian czasu, jak dotychczas nie zapadły ostateczne wiążące decyzje, co do odstąpienia od zmian czasu i przejścia wyłącznie na czas letni lub czas zimowy. Prace w tym temacie zostały spowolnione przez pandemię koronawirusa.

Komentarze

Wczoraj, po południu doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Podczas czynności sądowych związanych z przekazaniem...

Opublikowany przez Głos Wojewódzki Środa, 31 marca 2021