FAKTY
latest

reklama

Fakty

fakty

Wjazd do Chorwacji tylko z testem na SARS-CoV-2

 Przypominamy o istnieniu obowiązku okazania nie starszego niż 48 godzin negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2 podczas przekraczania granicy państwowej Republiki Chorwacji.

foto: A.K/GłosWojewódzki

Przypominamy, że w dalszym ciągu istnieje obowiązek okazania nie starszego niż 48 godzin negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2 podczas przekraczania granicy państwowej Republiki Chorwacji. Obecna decyzja obowiązuje do dnia 15.01.2021 roku. Jednakże podczas konferencji prasowej Centralnego Sztabu Kryzysowego OC Republiki Chorwacji w dn. 11.01 br. zapowiedziano przedłużenie obowiązywania tego wymogu. Ponadto, zgodnie z zapowiedziami z dnia 11.01.br. osoby przyjeżdzające z Wielkiej Brytanii oraz Afryki oprócz testu zobowiązane będą do odbycia 14-dniowej kwarantanny.

Nowa decyzja w sprawie zasad przekraczania granicy państwowej Republiki Chorwacji zostanie ogłoszona 15.01.2021 r.

Osoby nie posiadające testu podczas przekraczania granicy zostaną zobowiązane przez straż graniczną do jego wykonania po wjeździe do Chorwacji i obowiązkowego pozostawania w samoizolacji do czasu otrzymania negatywnego wyniku. Wynik testu zostanie przesłany bezpośrednio na e-mail przejścia granicznego, gdzie został nałożony obowiązek samoizolacji i dopiero sms otrzymany od właściwej jednostki straży granicznej pozwala na zakończenie samoizolacji. Test wykonuje się na własny koszt w dowolnie wybranym laboratorium. Lista laboratoriów: https://www.koronavirus.hr/svi-testni-centri-u-republici-hrvatskoj/763 .

Na osoby, które wykonały test przed udaniem się w podróż, ale nie otrzymały jego wyniku do momentu przekroczenia granicy chorwacka straż graniczna również nałoży obowiązek odbycia samoizolacji, z którego podróżny zostanie zwolniony dopiero po przekazaniu do jednostki, która nakazała kwarantannę, otrzymanego z kraju negatywnego wyniku testu.

Z obowiązku okazania testu/poddania się testowi zwolnieni są:

- pracownicy lub osoby samozatrudnione wykonujące kluczowe obowiązki, w tym: pracownicy służby zdrowia, pracownicy przygraniczni, pracownicy sezonowi – pod warunkiem, że w RCh nie będą przebywały dłużej niż 12 godzin;

- uczniowie, studenci, stażyści codziennie przekraczający granicę – pod warunkiem, że w RCh nie będą przebywały dłużej niż 12 godzin;

- marynarze, pracownicy sektora transportowego, w tym kierowcy samochodów ciężarowych przewożący towar do użytkowania na terenie kraju bądź jadący tranzytem;

- dyplomaci, personel organizacji międzynarodowych, osoby przyjeżdżające na zaproszenie czyja obecność jest niezbędna do funkcjonowania tych organizacji, personel wojskowy, policyjny, personel ochrony cywilnej, pracownicy humanitarni przybywający w celu wykonywania swojej pracy;

- osoby przejeżdżające przez Chorwację tranzytem (pod warunkiem, że w RCh nie będą przebywały dłużej niż 12 godzin);

- osoby przybywające do Chorwacji z ważnych przyczyn osobistych lub biznesowych. Osoby należące do tej kategorii muszą mieć przy sobie dokumenty potwierdzające konieczność ich przyjazdu np. zaproszenie z firmy podpisane przez dyrektora generalnego, przewodniczącego zarządu, dyrektora firmy itp. To samo dotyczy osób przyjeżdżających do Chorwacji w celu wykonywania obowiązków służbowych na rzecz firm chorwackich lub zarejestrowanych w Chorwacji;

- osoby, które przebyły COVID-19 i mogą to potwierdzić zaświadczeniem lekarskim zawierającym daty przebywania choroby lub pozytywnym wynikiem testu PCR, testu antygenowego lub pozytywnym rezultatem testu neutralizacji wykonanym w ciągu ostatnich 3 miesięcy, ale starszym niż 14 dni. Więcej informacji na stronie ministerstwa spraw wewnętrznych Republiki Chorwacji: https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211.

Uwaga: przy korzystaniu z transportu lotniczego należy sprawdzić czy przewoźnik przyjmie na pokład pasażera, który nie posiada testu.

Przypominamy, że interpretacja poszczególnych zarządzeń dotyczących przekraczania granicy państwowej Republiki Chorwacji leży wyłącznie w gestii chorwackiej straży granicznej – wszelkie zapytania dotyczące poszczególnych przypadków (w tym zakwalifikowania do kategorii osób zwolnionych z obowiązku okazania na granicy testu) należy kierować na adres:  uzg.covid@mup.hr   – korespondencja w języku chorwackim lub angielskim lub za pośrednictwem formularza na stronie: https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211

 


« PREV
NEXT »

Brak komentarzy

Popularne

loading...