FAKTY
latest

reklama

Fakty

fakty

"4 lata na plus" Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podsumowuje działaniaMinione cztery lata to dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej czas intensywnej, wytężonej pracy na rzecz poprawy jakości życia i bezpieczeństwa rodzin, seniorów i osób niepełnosprawnych, a także poprawy sytuacji pracowników na rynku pracy. - Dzięki uruchomionym przez nas programom i zmianach w prawie możemy powiedzieć, że polskie rodziny żyją godnie, czyli tak, jak na to zasługują – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.


foto: mrp

Rodzina


Jednym z naszych kluczowych działań jest „Rodzina 500+”. Od startu programu (w kwietniu 2016 roku) przeznaczono dla rodzin łącznie ok. 80 mld zł. Od lipca tego roku programem zostały objęte wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny. Dzięki temu państwo wesprze finansowo 6,8 mln dzieci w 4,4 mln rodzinach.

Dzięki programowi rodzinom żyje się lepiej. Spadł m.in. zasięg skrajnego ubóstwa z 6,5 proc. w 2015 roku do 5,4 proc. w ubiegłym roku. Zanotowano również – w porównaniu do 2015 roku – wzrost dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych, co świadczy o poprawie sytuacji finansowej w polskich domach.

Cieszy nas, że dzięki 500 plus, rodziny inwestują więcej pieniędzy w edukację, wypoczynek i rozwój swoich pociech, dzięki czemu z roku na rok coraz więcej dzieci uczestniczy w zajęciach dodatkowych, czy w wyjazdach wakacyjnych i podczas ferii – twierdzi minister Borys-Szopa.

Na „Rodzinie 500+” nie poprzestaliśmy. Nasza pomoc skierowana do rodzin z dziećmi to również program „Dobry Start”, czyli jednorazowe świadczenia dla wszystkich uczniów. To także „Maluch+”, dzięki któremu jest rozbudowywana sieć żłobków i klubów dziecięcych.

Nasz rząd zwrócił również uwagę na problemy rodzin wielodzietnych. Rozwijamy Kartę Dużej Rodziny, czyli system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. Dzisiaj 825 tys. rodzin posiada Kartę Dużej Rodziny. Z 1,2 tys. w 2015 roku do 5,8 tys. wzrosła liczba partnerów programu. Cyfryzacja


Zależy nam na tym, żeby korzystanie z programów ministerstwa było dla rodzin jak najbardziej przyjazne, dlatego rozwijamy usługi cyfrowe. Przez internet można złożyć wniosek o m.in. „500+”, „Dobry Start”, świadczenia rodzinne czy te z funduszu alimentacyjnego, a Karta Dużej Rodziny dostępna jest również w formie aplikacji na smartfony.

Nasze działania przynoszą efekty. Dla przykładu, do końca września tego roku wnioski online o przyznanie świadczenia z tytułu 500 plus stanowiły już 68 proc. wszystkich wniosków. Rok wcześniej odsetek ten wynosił 34 proc.

– Dzięki tej cyfrowej rewolucji nie tylko rodziny zaoszczędzają czas, ale też ułatwiona została praca w gminnych urzędach, przez co znacząco przyśpieszono wypłatę świadczeń. Zmiany odczuły także np. pracownicy, którzy nie muszą już przynosić papierowych zwolnień lekarskich do pracodawcy – te są automatycznie wysyłane w formie elektronicznej przez lekarza – komentuje wiceminister Kazimierz Kuberski.


Seniorzy


Wsłuchujemy się także w głosy osób starszych. W 2017 roku spełniliśmy nasza najważniejszą obietnicę, jaką było przywrócenie wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Regularnie podnosimy wysokość świadczeń dla seniorów. Najniższe świadczenia w latach 2016-2019 wzrosły o ok. jedną czwartą. Od marca minimalne emerytury to już 1100 zł, a ubiegłoroczna waloryzacja rent i emerytur była najwyższa od pięciu lat.

Kolejnym przykładem pokazującym, że seniorzy mogą liczyć na naszą pomoc i wsparcie, jest program „Emerytura+”, czyli jednorazowe świadczenia w kwocie 1100 zł wypłacone w maju tego roku wszystkim emerytom i rencistom. W sumie świadczenia otrzymało 9,8 mln seniorów, na wypłaty przeznaczono łącznie 10,8 mld zł.

Stworzyliśmy również warunki do aktywnego życia seniorów po przejściu na emeryturę. Od 2018 roku przeznaczamy rocznie na realizację programu „Senior+” 80 mln zł – to o 50 mln więcej niż w 2015 roku. Dzięki temu tylko w ubiegłym roku udało się wybudować 257 nowych domów i klubów Senior+, w których osoby starsze mogą znaleźć dla siebie szereg zajęć np. kulturalnych, edukacyjnych czy sportowych, a także mogą liczyć na opiekę i spędzenie czasu w miłym towarzystwie.

Wsparcie dla seniorów to także „Opieka 75+”, którego celem jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym tych specjalistycznych dla najbardziej dostojnych seniorów. Z kolei do osób, które zakończyły aktywność zawodową, ale chcą wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie także po przejściu na emeryturę kierujemy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

- Zrobiliśmy również duży krok w kierunku matek, które zrezygnowały z pracy zarobkowej, aby skupić się na opiece nad kilkorgiem dzieci i przez to nie wypracowały emerytur nawet na najniższym poziomie. Dzięki programowi „Mama 4+” takie osoby otrzymują świadczenia uzupełniające w kwocie najniższej emerytury. Do tej pory przyznaliśmy już ok. 50 tys. świadczeń – mówi wiceminister Marcin Zieleniecki.


Osoby niepełnosprawne


Wspieramy osoby niepełnosprawne tak, aby ta pomoc była nie tylko kompleksowa, ale też długotrwała i wychodząca naprzeciw ich oczekiwaniom. Tylko w 2018 roku przeznaczyliśmy na ten cel ok. 19,5 mld złotych, o prawie 4 mld złotych więcej niż jeszcze w 2015 roku. Szacujemy, że w tym roku do tej rekordowej sumy dodamy jeszcze co najmniej 2,8 mld zł.

Utworzyliśmy Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne i finansowe osób niepełnosprawnych. Środki przeznaczane są m.in. na finansowanie opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych, usług opiekuńczych czy powstawanie centrów opiekuńczo-mieszkalnych.

W ramach SFWON uruchomiony został w październiku tego roku program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. – Dzięki niemu osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Wsparcie asystenta osobistego to niezbędny warunek do włączenia osób niepełnosprawnych w życie lokalnej społeczności – podkreśla wiceminister i Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.

Do tego podnosimy świadczenia dedykowane osobom niepełnosprawnym. Dla przykładu, od marca tego roku renta socjalna wynosi 1100 zł. Za naszej kadencji wzrósł też zasiłek pielęgnacyjny (po raz pierwszy od 12 lat) oraz specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna (pierwszy raz od momentu wprowadzenia obu świadczeń).

Od października tego roku weszły w życie przepisy dotyczące świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mają zapewnione wsparcie w wysokości do 500 zł miesięcznie. Z nowych rozwiązań skorzysta ponad 800 tys. osób. Na wsparcie przeznaczone zostanie ok. 4,5 mld zł rocznie.


Praca


W ostatnich latach notujemy rekordowe spadki bezrobocia. Szacowana przez resort stopa bezrobocia na koniec września wyniosła 5,1 proc. Poziom bezrobocia jest najniższy od 30 lat.

W poprzednim miesiącu liczba bezrobotnych wyniosła niewiele ponad 850 tys. osób. Pod koniec 2015 roku w rejestrach urzędów pracy figurowało ponad 1,5 mln osób.

Systematycznie rosną także pensje Polaków. W 2015 roku płaca minimalna wynosiła 1750 zł, w bieżącym roku to 2250 zł. W 2020 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 2600 zł, co porównaniu do 2015 roku oznacza wzrost o 850 zł.

W 2017 roku wprowadziliśmy też minimalną stawkę godzinową dla osób pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych. Zmiany miały doprowadzić do ograniczenia zjawiska nadużywania tzw. „umów śmieciowych” i zapewnić ochronę osobom z najniższym wynagrodzeniem. W pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów minimalna stawka godzinowa wynosiła 13 zł. W 2019 roku było to 14,7 zł. W 2020 roku minimalna stawka wyniesie 17 zł.

Kolejnym krokiem poprawiający warunki pracowników jest likwidacja syndromu pierwszej dniówki. Od 2016 roku pracodawcy są zobowiązani do potwierdzania na piśmie warunków wcześniej zawartej z pracownikiem umowy o pracę w innej formie niż pisemna. Ta zmiana pozwoliła na skuteczniejszą walkę z zatrudnianiem pracownika „na czarno”.

- To wszystko, co przed chwila przedstawiliśmy, stanowi tylko część naszych działań. W ciągu tych ostatnich czterech lat udało się zrobić dużo, zarówno dla polskich rodzin, jak i osób niepełnosprawnych i seniorów. Jednak mamy świadomość tego, że dużo jeszcze przed nami. Dlatego liczę na to, że w kolejnej kadencji nie zwolnimy tempa i dalej będziemy działać na rzecz poprawy jakości życia w Polsce – podkreśla wiceminister Stanisław Szwed.

« PREV
NEXT »

Popularne