FAKTY
latest

reklama

Fakty

fakty

Od 1 września br. nowe przepisy dotyczące nauczycieliZnika obowiązek oceniania nauczyciela raz na pięć lat, a system awansu zawodowego wraca do stanu sprzed września 2018 r. Wchodzą w życie przepisy dotyczące szkolnictwa zawodowego.


foto: lop


Koniec stażu będzie się wiązał z oceną dorobku zawodowego, przy czym tu pozostawiono konieczność zasięgania opinii rady rodziców. W związku z powrotem do poprzednich zasad oceniania zniknie dodatek za wyróżniającą pracę, który od września 2020 r. mieli otrzymywać najlepiej oceniani pedagodzy. Na nowe świadczenie mogą natomiast liczyć nauczyciele stażyści – do końca września dostaną tzw. dodatek na start, czyli jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł.

Nowelizacja art. 75 KN zaostrzyła przepisy dotyczące postępowań dyscyplinarnych. Od 1 września dyrektor będzie zobowiązany poinformować rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, od kiedy dowie się o tym fakcie.

Aby ograniczyć nagminnie zdarzające się przypadki podpisywania z nauczycielami umów na czas określony z powodów wynikających z organizacji nauczania, od 1 września zmienia się treść art. 10 KN. Maksymalny okres zatrudnienia na podstawie takich umów nie będzie mógł przekraczać 36 miesięcy.

Wchodzą w życie również przepisy wprowadzające reformę szkolnictwa zawodowego oraz zmiany w wielu rozporządzeniach.

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/oswiata/zmiany-w-prawie-oswiatowym-i-karcie-nauczyciela-od-1-wrzesnia,454133.html

źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

« PREV
NEXT »

Popularne