FAKTY
latest

reklama

Fakty

fakty

Kolejne zatrzymania w sprawie wyłudzeń podatku VAT i prania pieniędzy


Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy prowadzi wspólnie z Wydziałem Zamiejscowym w Bydgoszczy Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku, śledztwo w sprawie wyłudzenia w latach 2013-2015 podatku VAT w kwocie ponad 40 milionów złotych w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem złomu metali kolorowych. Początkiem bieżącego tygodnia, na polecenie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, funkcjonariusze ABW zatrzymali dwie osoby biorące udział w przestępczym procederze, w tym jego organizatora – lokalnego przedsiębiorcę, który usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa skarbowego, poświadczania nieprawdy w dokumentach i prania pieniędzy.

foto: CBA

Środki zapobiegawcze
Prokurator z uwagi na istniejącą obawę matactwa procesowego i utrudniania prowadzonego śledztwa, skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec przedsiębiorcy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględniając wniosek prokuratora zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.


Wobec drugiej z zatrzymanych osób prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenie majątkowe w kwocie 100 tysięcy złotych.

Ustalenia śledztwa
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy ustalono, że grupa osób, działając w sposób zorganizowany pod szyldem legalnie zarejestrowanych firm, poświadczała nieprawdę w dokumentach księgowych i podatkowych nie odprowadzając podatku VAT od przeprowadzonych transakcji nabycia towaru od kontrahentów działających na terenie UE.


Jednocześnie towar ten zbywany był na terenie kraju bez uiszczenia należności podatkowych. W składanych organom skarbowych deklaracjach wykazywano bowiem sprzedaż opodatkowaną 0% stawką VAT. Nadto sprawcy wprowadzali do obrotu nierzetelne i poświadczające nieprawdę dokumenty, w tym przede wszystkim faktury VAT, a także przy wykorzystaniu systemu bankowego legalizowali środki finansowe pochodzące z tej przestępczości. Starty Skarbu Państwa tylko z tytułu uszczuplenia podatku VAT wyniosły ponad 40 milionów złotych
Dotychczas w toku śledztwa zarzuty przedstawiono łącznie 6 osobom.


« PREV
NEXT »

Popularne