FAKTY
latest

reklama

Fakty

fakty

Była Kierownik Sekretariatu Sądu Rejonowego w Działdowie aresztowana


Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo dotyczące dokonywania nieuprawnionych wypłat z depozytów sądowych.


Jak ustalono, tego typu wypłat pieniędzy pochodzących z egzekucji nieruchomości na rzecz podmiotów niebędących stronami postępowań, dokonano w ramach 16 spraw prowadzonych w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Działdowie.

Łączna kwota dotychczas ujawnionych wypłat wynosi 271.013,56 zł.

Do wypłat posłużono się postanowieniami i zarządzeniami opatrzonymi podpisami sędziów i pracowników sekretariatu. Oryginałów tych dokumentów nie ujawniono w aktach spraw.

Jak wynika z zebranego w sprawie materiału dowodowego, dokumenty te zostały podrobione przez kobietę pełniącą funkcję Kierownika Sekretariatu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Działdowie. Kobieta przekazywała je do księgowości, gdzie na ich podstawie dokonywano wypłat na wskazane rachunki bankowe. Ustalono, że należały do kobiety. Do chwili obecnej ujawniono 8 takich rachunków.

Proceder ten trwał od 2012 roku do września 2018 roku.

Na polecenie prokuratora kobieta została zatrzymana 27 maja 2019 roku.

Prokurator zarzucił jej popełnienie łącznie 80 czynów dotyczących przekroczeniem uprawnień, fałszowaniem dokumentów, oszustwem na szkodę Skarbu Państwa, jak również poświadczenie nieprawdy w dokumencie.

Kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów . Odmówiła złożenia wyjaśnień. Odpowiadała na zadawane pytania.

W związku z tym, że podejrzana z procederu uczyniła sobie stałe źródło dochodu, grozi jej nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora Sąd tymczasowo aresztował podejrzaną na okres trzech miesięcy.

W tej sprawie cały czas trwają czynności. Weryfikowane są kolejne wypłaty pieniędzy pochodzących z egzekucji nieruchomości oraz dotyczące zwrotu opłat od wpisów sądowych. Weryfikacji podlegają również rachunki, na które były one księgowane. Ustalono bowiem, że podejrzana mogła dysponować blisko 100 rachunkami bankowymi.

Grażyna Wawryniuk

« PREV
NEXT »

Popularne