GIS ostrzega przed bambusowymi kubkami termicznymi - Głos Wojewódzki
FAKTY
latest

reklama

loading...

środa, 9 stycznia 2019

GIS ostrzega przed bambusowymi kubkami termicznymi


Ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością. Wycofanie produktu pn.”Kubek termiczny bambusowy”

foto: gis

Zagrożenie: W próbkach produktu badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację formaldehydu na poziomie, który może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów.


Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – Kubek termiczny bambusowyDystrybutor – Karpati Handels – GmbH Domstr. 19 20095 Hamburg
Dystrybutor w Polsce: ALDI Sp. z o.o., Niedźwiedziniec 10 41-506 Chorzów

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Firma ALDI Sp. z o.o., po otrzymaniu sprawozdania z badań podjęła natychmiast procedurę wycofania „Kubków”, które pozostały w sprzedaży. Wszystkie niezgodne wyroby zostały zutylizowane w punktach sprzedaży.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują działania prowadzone przez przedsiębiorcę.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy używać kubków wskazanych w komunikacie do spożywania żywności, w tym napojów.
« PREV
NEXT »

Popularne na Facebooku

Popularne