Skuteczna apelacja Prokuratora Okręgowego i oddalony wniosek o wydanie dziecka - Głos Wojewódzki
FAKTY
latest

reklama

loading...

piątek, 8 czerwca 2018

Skuteczna apelacja Prokuratora Okręgowego i oddalony wniosek o wydanie dziecka

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze skutecznie zaskarżyła decyzję sądu I instancji w Zielonej Górze w przedmiocie odebrania matce dziecka. Jak ustalono, w dniu 4 maja 2017 roku Egipcjanin, reprezentowany w Polsce przez pełnomocnika, wniósł do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Wydział III Rodzinny i dla Nieletnich wniosek o nakazanie obywatelce Polski wydania ojcu małoletniej w trybie art. 598 1 kpc i art.12 Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. 

zdjęcie ilustracyjne: pixabay
Matka miała ustalone sądownie kontakty z dzieckiem 

Dziecko uczestników postępowania, urodziło się w Wielkiej Brytanii. Mieszkało z ojcem, natomiast matka dziecka miała ustalone sądownie, przez sąd w Wielkiej Brytanii, kontakty z córką. Na terenie Wielkiej Brytanii, toczyło się przed sądem rodzinnym postępowanie w przedmiocie opieki nad małoletnią. 20 kwietnia 2017 roku dziewczynka została przywieziona przez matkę do Polski. 

Sąd I instancji podzielił stanowisko ojca 

W toku postępowania matka dziecka podnosiła, że wnioskodawca źle traktował ją i dziecko podczas pobytu i zamieszkiwania na terenie Wielkiej Brytanii. Groził wnioskodawczyni odebraniem córki i wywiezieniem do Egiptu, znęcał się nad nią psychicznie, nieprawidłowo opiekował się dzieckiem. Mimo przedkładanych dowodów, sąd angielski podzielił jednak stanowisko Egipcjanina. 
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze - III Wydział Rodzinny i Nieletnich, po rozpoznaniu niniejszej sprawy, postanowieniem z 14 grudnia 2017 roku, nakazał kobiecie wydanie małoletniej jej ojcu w terminie 7 dni od uprawomocnienia się tej decyzji. Sąd uznał, że zabranie dziecka przez matkę do Polski, bez zgody ojca oraz akceptacji właściwych organów było bezprawna. 

Orzeczenie sądu zostało zaskarżone 

Decyzja ta została zaskarżona przez Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze i matkę dziecka. W apelacji prokurator zarzucił sądowi I instancji przede wszystkim brak wszechstronnego i wnikliwego rozważenia zebranego w sprawie materiału dowodowego. 

Na rozprawie odwoławczej prokurator dodatkowo podniósł, że małoletnia już od ponad roku przebywa na terenie Polski z matką oraz babcią, z którymi nawiązała silną wieź emocjonalną. Dziewczynka uczęszcza do przedszkola, objęta jest pomocą psychologiczną, ma zapewnioną prawidłową opiekę. W tej sytuacji oderwanie dziecka od matki i ustabilizowanej sytuacji życiowej narażałoby małoletnią na poważne szkody psychiczne. 


Dziecko pozostanie w Polsce 

Po przeprowadzeniu w dniu 5 czerwca 2018 roku rozprawy odwoławczej, Sąd Okręgowy w Zielonej Górze uwzględnił obie wniesione apelacje i oddalił wniosek Egipcjanina o wydanie dziecka. Dziewczynka wraz z mamą pozostanie w Polsce. 
źródło: (PAP) 
kom/ nmk/

« PREV
NEXT »

Popularne