NFOŚiGW: Gołdap zmodernizuje sieć kanalizacyjną i wodociągową za ponad 10 mln zł - Głos Wojewódzki
FAKTY
latest

reklama

loading...

wtorek, 15 maja 2018

NFOŚiGW: Gołdap zmodernizuje sieć kanalizacyjną i wodociągową za ponad 10 mln zł

Gołdap w województwie warmińsko-mazurskim otrzyma przeszło 5 mln zł dofinansowania na modernizację ciągu technologicznego gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wsparcie unijne przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt będzie współfinansowany z Funduszu Spójności, Banku Ochrony Środowiska oraz ze środków własnych beneficjenta. 

centrum prasowe pap

Stosowną umowę w tej sprawie podpisali 9 maja br. w siedzibie Narodowego Funduszu: Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewa Kamieńska, a ze strony beneficjenta – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi Jarosław Dzienis. 

W ramach inwestycji zaplanowano przebudowanie części osadowej oczyszczalni ścieków w Gołdapi, budowę kanalizacji sanitarnej (1,22 km), przebudowę sieci wodociągowej (1,24 km), a także zestawu hydroforowego Stacji Uzdatniania Wody. 

W efekcie wszystkich prac, które ma ukoronować osiągnięcie efektu ekologicznego pod koniec 2020 r., blisko 150 osób skorzysta z ulepszonej kanalizacji i oczyszczania ścieków. Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania osiągnie poziom 0,52 tys. ton na rok. 

Z kolei ilość uzdatnianej wody po zakończeniu całego projektu wyniesie ponad 700 tys. m3 na rok. Modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków ma także przynieść specjalny produkt końcowy z przetworzonego osadu – który po uzyskaniu decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi kwalifikującej go jako nawóz lub środek poprawiający właściwości gleby – przestanie być tylko odpadem (o znacznie ograniczonych możliwościach wykorzystania). 

– Pewne elementy gołdapskiej oczyszczalni ścieków są jeszcze z 1995 r. Jej modernizacja jest więc konieczna i to podwójnie, ponieważ to przecież niezbędny element starań o zachowanie czystości naszego środowiska. To, co satysfakcjonuje specjalnie to wiele usprawnień naszych działań w zakładzie. Osad będzie znacznie lepiej przetwarzany, nie będzie kilka razy nawadniany i przez to na przykład nie będzie odcieków, które mogą przedostawać się do gleby. 

Ponadto z naszej otwartej komory fermentacyjnej uzyskamy odzysk ciepła i będziemy mogli ogrzewać wszystkie pomieszczenia w obiekcie, tzn. budynek prasy, budynek socjalny i budynek magazynu. Zostanie także dobudowany punkt przetwarzania osadów dowożonych. Współpracujemy w tej chwili z sześcioma oczyszczalniami w terenie i czyścimy kanalizację, więc teraz te wszystkie dodatkowe surowce będziemy mogli zagospodarować efektywniej – powiedziała uczestnicząca w uroczystości podpisania umowy Kierownik Oczyszczalni Ścieków w Gołdapi Barbara Sereda. 

Źródłem dofinansowania projektu będzie działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które jest wdrażane przez NFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska. Inwestycja o wartości ponad 10 mln zł, otrzyma dotację w wysokości 5,3 mln zł, a ponadto przewiduje się zaangażowanie środków własnych beneficjenta (2,7 mln zł) oraz finansowanie z Banku Ochrony Środowiska S.A. (kredyt 328 tys. zł). 
UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Załączniki do komunikatów są dostępne za pośrednictwem nowej Platformy Serwisowej PAP: serwis.pap.com.pl Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP) 
kom/ tnt/
« PREV
NEXT »

Popularne na Facebooku

Popularne